Zmiany w drugiej edycji programu „Czyste Powietrze”. Czy otrzymasz dofinansowanie na fotowoltaikę?

Od 21 października 2020 roku NFOŚiGW wprowadziło zmiany w programie „Czyste Powietrze 2.0”, do którego wprowadzono kilka istotnych zmian. Dotyczą one m.in. limitów dotacji, sposobu składania wniosków i tego, kto może taką dotację otrzymać.  O tym, co dokładnie zmienia się w drugiej edycji i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie, piszemy w artykule. Dowiesz się także, czy z programu „Czyste Powietrze 2.0” pozyskasz dofinansowanie na fotowoltaikę?

Główne cele i założenia programu „Czyste Powietrze 2.0” po zmianach

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń do środowiska. Dofinansowanie ma ułatwić wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne urządzenia spełniające normy emisji. Sama wymiana źródła ogrzewania nie jest jednak wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu ciepło może szybko przenikać na zewnątrz. Właśnie dlatego pomoc finansowa z programu „Czyste Powietrze” pokryje także wydatki związane z termomodernizacją budynku.

Czy można wziąć dofinansowanie na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze 2.0” po zmianach?

Program „Czyste Powietrze 2.0” łączy się z dotacją „Mój Prąd”. Dzięki temu wnioskując o środki finansowe z „Czyste Powietrze 2.0” za pomocą jednego formularza, możesz wystąpić również o dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Nie jest jednak możliwe – w ramach tego dofinansowania – ubieganie się wyłącznie o dotację na fotowoltaikę. Jeśli myślisz tylko o inwestycji w instalację fotowoltaiczną to złóż wniosek o dotację „Mój Prąd”. O tym, jak to zrobić, piszemy w artykule: Wszystko o dotacji z programu „Mój Prąd”. Dodatkowo dofinansowanie z programu „Mój Prąd” możesz połączyć z ulgą termomodernizacyjną. Dzięki temu otrzymasz nawet 54% zwrotu z inwestycji. Przeczytasz o tym więcej o tym w artykule: Instalacja fotowoltaiczna tańsza nawet o ponad 54% – wykorzystaj sposób Pana Michała!

Kto może skorzystać z programu “Czyste Powietrze 2.0″ po zmianach?

Program skierowany jest do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Czy istnieją limity dochodu dla beneficjentów programu?

Beneficjenci programu „Czyste Powietrze” zostali podzieleni na dwie grupy:

 • na osoby uprawnione do otrzymania podstawowego dofinansowania,
 • na osoby uprawnione do otrzymania podwyższonego dofinansowania.

To, do jakiej grupy beneficjentów należysz, zależy od średniego rocznego dochodu przypadającego na osobę w Twoim gospodarstwie domowym. Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł. Osoby, których roczny dochód przekracza wspomniane 100 000 zł, mogą skorzystać wyłącznie z ulgi termomodernizacyjnej. Dofinansowanie podwyższone otrzymują te osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Jak wysokie dofinansowanie można pozyskać w ramach programu „Czyste Powietrze 2.0″ po zmianach?

Aktualnie wnioskowana kwota na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła nie może być niższa niż 3 000 zł, a także nie może przekraczać 32 000 zł. Dodatkowe 5 000 zł otrzymają te rodziny, które zainwestują w instalację fotowoltaiczną. Razem daje to 37 000 zł.

8 najważniejszych różnic między pierwszą, a drugą edycją programu „Czyste Powietrze”?

Pierwsza edycja „Czyste Powietrze” pokazała, że program wymaga kilku zmian. Właśnie dlatego w drugiej edycji wprowadzono następujące modyfikacje:

 1. uproszczono wniosek o dotację; NFOŚiGW nie liczy już dochodów wnioskodawcy, od których zależała wielkość dotacji; dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów są zbierane w formie oświadczeń; poniesione koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, lecz także rachunkami imiennymi,
 2. skrócono czas rozpatrywania wniosków; maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku skraca się z 90 do 30 dni,
 3. dotacja dotyczy tylko inwestycji w budynkach oddanych do użytku,
 4. umożliwiono finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych przed złożeniem wniosku; do kosztów kwalifikowanych zalicza się jedynie nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację z programu,
 5. umożliwiono dotowanie tych osób, które wymieniły już źródło ciepła; beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji,
 6. wydłużono czas trwałości inwestycji z 3 do 5 lat od daty zakończenia inwestycji; w tym czasie NFOŚiGW lub jego oddział wojewódzki może dokonać kontroli przedsięwzięcia i prawidłowości eksploatacji budynku,
 7. zrezygnowano ze skomplikowanego podziału pomocy finansowej na dotacje i pożyczki; ich wysokość była uzależniona od stopniowanego poziomu dochodów; w tej chwili program pomocy ma formę dotacji lub dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
 8. minimalna kwota dotacji wynosi 3000 zł.; nie będzie wypłacana dotacja mniejsza od tej kwoty, chyba że dotyczy ona źródła ciepła.

Co zmieniło się w programie „Czyste Powietrze 2.0” od 21 października? Najważniejsza różnica

Od 21 października podwyższona została maksymalna kwota dotacji programu „Czyste Powietrze” z 30 000 do 32 000 zł. Dla tych rodzin, które zdecydują się na fotowoltaikę, kwota ta może być podwyższona o dodatkowe 5 000 zł. Na wyższą sumę dofinansowania mogą liczyć te rodziny, których dochód na jedną osobę nie jest wyższy niż 1 400 zł. Natomiast, w przypadku gospodarstwa domowego, w którym jest tylko jedna osoba, dochód nie może przekraczać 1 960 zł.

Ważne! Żeby móc skorzystać z podwyższonej dotacji, należy uzyskać od gminy zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Skuteczna pomoc w wyborze dofinansowania na fotowoltaikę dla klientów sunday polska

Wszyscy nasi Klienci, którzy chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną, mogą liczyć na naszą pomoc przy wyborze odpowiedniego sposobu na dofinansowanie projektu. Eksperci Sunday Polska nie tylko zamontują instalację fotowoltaiczną na dachu Twojego domu, ale także pomogą Ci wypełnić wniosek o dotację. Dzięki naszej wiedzy możesz zaoszczędzić nawet 54% na fotowoltaice. Nie zwlekaj i skontaktuj się z naszymi specjalistami.