Jak rozliczyć fotowoltaikę w firmie?

Instalacje fotowoltaiczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w kontekście produkcji energii na potrzeby małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Do tej pory jednak nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób fotowoltaika może wpłynąć na optymalizację jego kosztów prowadzenia działalności. Sprawdź, na czym naprawdę polega rozliczenie energii z fotowoltaiki i  jak je przeprowadzić, aby było to najbardziej opłacalne.

Prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzającą nowy system rozliczeń dla prosumentów zostały zakończone, a przepisy ustawy wejdą w życie 1 kwietnia 2022 roku. Co się zmieni?

Rozliczenie energii z fotowoltaiki – system opustów

Prosumenci, którzy złożyli wniosek o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci do 31 marca 2022 roku, będą oddawać do sieci nadwyżki energii produkowane z instalacji fotowoltaicznej (ta zasada będzie obowiązywać przez kolejne 15 lat). Z magazynowanej w sieci energii możliwe jest odebranie wartości 80% dla instalacji o mocy do 10 kW lub 70% dla instalacji o mocy od 10 kW do 50 kW. Proces przechowywania nadwyżki energii odbywa się w miejscach wyznaczonych przez operatora i “kosztuje” prosumentów dosłownie 20% wyprodukowanego prądu.

Rozliczenie energii z fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku – net-billing

Nowy system, tzw. net-billing, polega na tym, że nadwyżka energii wyprodukowanej  przez prosumentów będzie sprzedawana, a w okresie niedoboru kupowana. Taka forma rozliczenia dotyczy prosumentów, którzy złożyli wniosek o przyłączenie instalacji do sieci od 1 kwietnia 2022 roku.

Net-billing – jaki jest cel wprowadzenia takiego systemu rozliczeń za fotowoltaikę?

Głównym celem wprowadzenia nowego rozliczenia dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej wytwarzanej przez prosumentów. Jedną z głównych przyczyn, przez które system rozliczeń jest zmieniany są wymogi unijne, a dokładniej – unijne dyrektywy: tzw. dyrektywa rynkowa i dyrektywa RED II. Kolejnym z powodów jest brak dobrze zrównoważonej produkcji energii przez OZE z obecnym zapotrzebowaniem na rynku, a ostatnim problemy natury ekonomicznej i infrastrukturalnej sprzedawców i operatorów sieci.

W jaki sposób rozliczać fotowoltaikę – porównanie starego i nowego systemu

Najważniejszą zmianą w sposobie rozliczenia fotowoltaiki po 1 kwietnia 2022 r. będzie podział prosumentów na dwie grupy: rozliczanych według starych zasad i nowych. Pierwsza grupa jeszcze przez następnych 15 lat będzie mogła korzystać z systemu opustów, o ile złożyła wniosek o przyłączenie do sieci do 31 marca 2022 r. Druga grupa, czyli ta, która złożyła wniosek o przyłączenie do sieci po 31 marca, będzie rozliczana na nowych zasadach, które różnią się od systemu opustów sposobem rozliczania nadwyżek energii elektrycznej z metrycznego na pieniężny.

Prosumenci, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do sieci do 31 marca 2022 roku:

  • za każdą 1 kWh energii oddanej do sieci, mogą odebrać 0,8 kWh w przypadku instalacji o mocy do 10 kW,
  • za każdą 1kWh energii, która została oddana do sieci, prosument może odebrać 0,7 kWh w sytuacji posiadania instalacji większej niż 10 kW,
  • prosument nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej,
  • może samodzielnie i bez przymusu podjąć decyzję o przejściu na rozliczenie na zasadzie net-billingu,
  • może dokonać rozliczenia nadwyżki energii w ciągu 12 miesięcy,
  • po upływie 15 lat zobowiązuje się do podpisania nowej umowy, zgodnie z panującymi warunkami.

Prosumenci, którzy złożyli wniosek o przyłączenie fotowoltaiki do sieci od dnia 1 kwietnia 2022 roku będą rozliczani na zasadach net-billingu, czyli rozliczania wartościowego nadwyżek energii:

  • kwota za wyprodukowaną energię będzie magazynowana w depozycie prosumenckim, z którego będą opłacane przyszłe faktury za energię czynną,
  • możliwość rozliczania kwoty zmagazynowanej ze sprzedaży energii przez 12 miesięcy,
  • przy wygenerowaniu nadpłaty niewykorzystanej przez 12 miesięcy, możliwość otrzymania zwrotu 20% wartości środków od sprzedawcy energii.

Rozliczenia wartościowe energii odbywać się będą na tzw. koncie prosumenckim w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej. Konto to prowadzone będzie przez sprzedawcę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z naszym doradcą

IMIĘ
TELEFON
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższą zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności. mniej