FAQ – Mój Prąd

[qa
QUESTION={Kiedy startuje IV edycja programu „Mój Prąd”?}
ANSWER={IV edycja programu „Mój Prąd” startuje 15 kwietnia 2022 r. i będzie prowadzona do wyczerpania środków. }
]

[qa
QUESTION={Do kogo kierowana jest IV edycja programu „Mój Prąd”?}
ANSWER={IV edycja programu „Mój Prąd” skierowana jest do prosumentów, którzy:
– rozliczają się w systemie net-billing,

– rozliczają się obecnie w systemie net-metering, ale przejdą na system net-billing,
i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.}
]

[qa
QUESTION={Jakie produkty obejmuje IV edycja programu „Mój Prąd”?}
ANSWER={Dofinansowanie z programu “Mój Prąd” w jego IV edycji będzie można otrzymać na samą instalację fotowoltaiczną lub na instalację fotowoltaiczną przy jednoczesnym zakupie dodatkowych produktów, jak magazyn energii i/lub ciepła oraz HEMS.}
]

[qa
QUESTION={Jakie dofinansowanie można otrzymać z programu “Mój Prąd”?}
ANSWER={Maksymalna kwota dofinansowania z IV edycji programu “Mój Prąd” może sięgnąć 20 500 złotych.}
]

[qa
QUESTION={Czy będzie można otrzymać ulgę termomodernizacyjną?}
ANSWER={Możliwe będzie połączenie dofinasowania z programu “Mój Prąd” z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem jest jednak to, by koszty przedstawione do rozliczenia były pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. }
]