FAQ – pompy ciepła

[qa
QUESTION={Jakie dofinansowanie można otrzymać przy inwestycji w pompę ciepła z programu “Czyste Powietrze”?}
ANSWER={Maksymalna wysokość dofinansowania z programu “Czyste Powietrze”, jaką można uzyskać, to 37 000 zł. Taką kwotę można otrzymać w przypadku wymiany nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności, inwestycji w instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW, a także wykonania termomodernizacji budynku, tj. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia budynku. W przypadku tylko wymiany źródła ciepła i inwestycji w fotowoltaikę, można otrzymać do 18 500 zł dofinansowania.}
]

[qa
QUESTION={Czy pompa ciepła wymaga przeglądu/serwisowania?}
ANSWER={Przegląd kontrolny (płatny) pompy ciepła przynajmniej raz w roku powinien wykonać autoryzowany instalator. Pozwoli to wydłużyć żywotność urządzenia oraz dzięki temu zachowamy gwarancję producenta na urządzenie. }
]

[qa
QUESTION={Jak wybrać idealną pompę ciepła dla domu?}
ANSWER={Prawidłowy dobór pompy ciepła jest uzależniony od wielu parametrów. Jednak najbardziej istotne są parametry cieplne budynku, powierzchnia ogrzewana oraz ilość zużycia ciepłej wody. }
]

[qa
QUESTION={Jak określić zapotrzebowanie cieplne budynku?}
ANSWER={Zapotrzebowanie cieplne budynku określamy na podstawie ankiety przeprowadzonej podczas spotkania doradca – klient. Pytania dotyczą w głównej mierze parametrów technicznych budynku (powierzchnia ogrzewana; powierzchnia zabudowy; grubość i izolacja ścian zewnętrznych; grubość i rodzaj ocieplenia dachu, parteru, stropu; liczba i rodzaj przeszkleń).}
]

[qa
QUESTION={Czy jednostka zewnętrzna pompy ciepła może ulec zniszczeniu?}
ANSWER={Jednostka zewnętrzna jest odporna na panujące warunki atmosferyczne. Może ją zniszczyć uszkodzenie mechaniczne, jednak i to jest trudne do osiągniecia.}
]

[qa
QUESTION={Jaka gwarancja przysługuje na pompę ciepła i jaka jest jej żywotność?}
ANSWER={Gwarancja producentów na sprężarkę wynosi do 5 lat, a na samo urządzenie 3 lata. Żywotność pompy ciepła wynosi od 15 do 20 lat.}
]

[qa
QUESTION={Czy pompa ciepła zużywa dużo energii?}
ANSWER={Każdy budynek jest inny, nie da się jednoznacznie powiedzieć że np. nowy budynek o powierzchni 160 m2 będzie zużywał jakąś wartość energii. Każdy przypadek należy rozważać indywidualnie. Można jedynie porównać koszty eksploatacji pompy ciepła z innymi źródłami ciepła. Sezonowy współczynnik efektywności średnio wynosi 3,5. Koszt ogrzewania domu pompą ciepła jest niższy o około 70% od ogrzewania elektrycznego, 50% od ogrzewania olejem opałowym i 25% gazem ziemnym. Są to oczywiście wartości uśrednione i nie w każdej sytuacji mają one odzwierciedlenie w rzeczywistości.}
]

[qa
QUESTION={Czy pompa ciepła działa w niskich temperaturach?}
ANSWER={Tak. Pompa ciepła potrafi pracować nawet do -28 stopni, dodatkowo pompa ciepła wyposażona jest w wbudowaną grzałkę elektryczną, która ma za zadanie wspierać jej pracę w ekstremalnie niskich temperaturach na zewnątrz budynku.}
]

[qa
QUESTION={Czy od dofinansowania “Czyste Powietrze” płaci się podatek?}
ANSWER={Dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze”, jak i “Mój Prąd” nie jest opodatkowane. Jeśli jednak skorzystano równocześnie z programu “Czyste Powietrze ” oraz ulgi termomodernizacyjnej, to wtedy odliczeniu w zakresie ulgi nie podlegają koszty dofinansowane z dotacji, a jedynie te wydatki, które nie zostały dofinansowane. Natomiast jeśli wcześniej rozliczono się w ramach ulgi a dofinansowanie otrzymano później, wówczas powinno się doliczyć kwotę dofinansowania do dochodów ze względu na to, że nie została ona odliczona w uldze.}
]

[qa
QUESTION={Czy firmy, np. hotele, również mogą zainwestować w pompę ciepła?}
ANSWER={Tak, pompę ciepła można montaż na budynkach użyteczności publicznej.}
]

[qa
QUESTION={Czy pompa ciepła może współpracować z grzejnikami?}
ANSWER={Najefektywniejsze działanie pompy ciepła obserwujemy przy niskotemperaturowym systemie grzewczym jakim jest ogrzewanie podłogowe. Sama pompa ciepła może zasilać grzejniki, które wymagają wysokotemperaturowego źródła zasilania, jednak koszt eksploatacji takiego systemu okazuje się wyższy porównując z ogrzewaniem niskotemperaturowym (np podłogowym). }
]

[qa
QUESTION={Czy pompa ciepła wymaga obsługi przez użytkownika?}
ANSWER={Po wykonaniu montażu instalator dokonuje właściwych nastaw pompy ciepła dla danego budynku. Dzięki temu w łatwy sposób można regulować temperaturę ogrzewania oraz temperaturę w zbiorniku ciepłej wody użytkowej.}
]

[qa
QUESTION={Czy można zdalnie sterować pompą ciepła?}
ANSWER={Każda pompa ciepła posiada adapter sieciowy. Daje on możliwość sterowania układem spoza miejsca zamieszkania. Dodatkowo jesteśmy w stanie usunąć większość awarii bez konieczności wizyty u klienta. }
]