Fotowoltaika dla domu, firm i rolnictwa. Lista dotacji i dofinansowań na panele fotowoltaiczne

Podwyżki prądu dotykają wszystkich: domy, gospodarstwa rolne, są także dużą przeszkodą dla polskich przedsiębiorców. Na szczęście, istnieje alternatywa dla drożejącej energii elektrycznej z paliw kopalnych. Są nim panele fotowoltaiczne i to rozwiązanie także dla Ciebie. Przedstawiamy listę dotacji i dofinansowań na instalacje fotowoltaiczne, z których możesz skorzystać – niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany fotowoltaiką pod kątem Twojego domu, rolnictwa lub własnego biznesu.

 

Fotowoltaika dla rodziny. Mniejsze rachunki za prąd, a koszt inwestycji rozbijesz na raty!

Instalacje fotowoltaiczne pozyskują energię prosto ze słońca, dzięki czemu Ty i Twoja rodzina możecie cieszyć się mniejszymi rachunkami za prąd. Oprócz tej oczywistej zalety mają także inne:

 • Są ekologiczne. To znaczy, że pozyskują energię z odnawialnego źródła energii jakim jest słońce.
 • Są bezobsługowe. Prąd wytwarzany jest przez instalacje fotowoltaiczne samoistnie – bez żadnej ingerencji człowieka.
 • Posiadają długą gwarancję. W przypadku paneli od Sunday Polska gwarancja sięga nawet 30 lat.
 • Energia wytwarzana przez panele może być wykorzystywana od razu lub przechowywana, dzięki systemowi opustów.

Co więcej, współpracując z Sunday Polska koszt paneli fotowoltaicznych możesz rozbić na miesięczne raty. To znaczy, że nie musisz dysponować całą kwotą. Możesz także zmniejszyć koszt paneli fotowoltaicznych, korzystając ze specjalnych dotacji i dofinansowań.

 

Koszty założenia instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym

Koszty założenia instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym najlepiej można oszacować, opierając się na konkretnym przykładzie.

W ciągu roku, 4 osobowa rodzina zużywa około 4 200 kWh energii elektrycznej i musi za to zapłacić ok. 2 500 zł. Gdy zainstaluje fotowoltaikę o mocy 5 kW to zapłaci za to około 25 000 zł, które zwrócą się już w ciągu 5-7 lat. Jeśli ten koszt wydaje Ci się duży, pamiętaj, że z roku 2019 na 2020 ceny prądu wzrosły aż o 12%, a z 2020 na 2021 o kolejne 10%. Decydując się na montaż instalacji, wiesz, że Twoje rachunki za energię elektryczną nie wzrosną, wręcz przeciwnie. 

 

fotowoltaika-dla-domu-dotacje

Fotowoltaika dla domu – lista dotacji i dofinansowań

Jeśli jesteś zainteresowany fotowoltaiką dla domu, na pewno zainteresuje Cię przygotowana przez nas lista dotacji, dofinansowań, ulg oraz innych udogodnień.

 

Dotacja z programu „Mój Prąd”

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie kraju. Beneficjentami programu „Mój Prąd” mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby i które mają ważną umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wyprodukowanej z fotowoltaiki. W ramach dofinansowania można było otrzymać 5 000 zł jako dotację do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji. Dotację z programu „Mój Prąd” można było połączyć z ulgą termomodernizacyjną. II edycja Programu zakończyła się w grudniu 2020 roku, jednak zapowiedziano wznowienie programu w pierwszej połowie 2021. Zgodnie z przekazaną informacją, osoby montujące instalację pomiędzy naborami, będą mogły wnioskować o dofinansowanie z nowej edycji. 

 

 Ulga termomodernizacyjna – ulga na fotowoltaikę

W ramach ulgi termomodernizacyjnej od podatku dochodowego możesz odliczyć koszty poniesione na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Prawo do takiego odliczenia przysługuje zarówno osobom, które rozliczają się w różnych skalach podatkowych (17% i 32%), jak i odprowadzającym podatek liniowy i opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga na fotowoltaikę przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domu jednorodzinnego. Kwota wydatków, którą można odliczyć, nie może przekroczyć 53 tys. zł na jednego podatnika. Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej przeczytasz w artykule: „Ulga termomodernizacyjna 2020 na fotowoltaikę”.

 

Program „Czyste Powietrze” 

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest likwidacja starych kotłów grzewczych, a przede wszystkim zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych do ich kompleksowej termomodernizacji celem ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń do środowiska. W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie do 37 000 zł na termomodernizację własnego domu jednorodzinnego, w tym jest 5 000 zł na instalację paneli fotowoltaicznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym programie, przeczytaj artykuł: Druga edycja programu „Czyste Powietrze”.

 

Przedsiębiorca też może być prosumentem. Fotowoltaika atrakcyjna także dla firm

Na fotowoltaice korzystają również firmy, którzy dzięki takiej inwestycji, a także idącym za nią mniejszym rachunkom za prąd, zmniejszają koszty funkcjonowania. Co za tym idzie – generują oszczędności, które mogą przeznaczyć na inne biznesowe cele. Co więcej, w lipcu 2019 roku został przyjęty przez rząd pakiet prosumencki, który określił nowe znaczenie „prosumenta energii odnawialnej”. Dzięki wprowadzonym zmianom, prosumentem w rozumieniu prawa może być również przedsiębiorca, czyli firmy, których instalacja nie przekracza 50 kW, mogą podłączyć ją do sieci i korzystać z systemu opustów, tak samo jak osoby prywatne

 

Kredyt na fotowoltaikę lub leasing paneli fotowoltaicznych

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w panele fotowoltaiczne dla Twojej firmy, możesz wziąć fotowoltaikę w leasing. Taka forma inwestycji to dla firm duża korzyść. Pozwala im na wliczenie miesięcznych rat w koszty uzyskania przychodu. Fotowoltaikę na raty weźmiesz z Sunday Polska.

 

Fotowoltaika dla firm – lista dotacji

Podobnie jak dla klientów indywidualnych, tak i dla firm przewidziane są specjalne dofinansowania na termomodernizację i fotowoltaikę. Są to m.in: 

 •         Program Energia Plus

Z programu „Energia Plus” pozyskasz dotację lub preferencyjną pożyczkę na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – w tym na zakup oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Do podziału jest 1,3 mld zł. Program ten pozwala na uzyskanie pożyczki przez firmy w wysokości do 85% wydatków poniesionych na inwestycję w fotowoltaikę.

 

Programy, które wygasły wraz z końcem 2020 roku:

 •         Program BOCIAN 

Program „Bocian” umożliwiał zdobycie preferencyjnego dofinansowania na inwestycje w rozproszone odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę. Środki finansowe przyznawane były w formie pożyczek i mogli o nie ubiegać się przedsiębiorcy. Zgodnie z założeniem programu umowy mogły być zawierane tylko do końca 2020. Przyznana firmie pożyczka mogła pokrywać do 85% kosztów poniesionych na inwestycję w instalację fotowoltaiczną. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 15 lat.

 •         Dotacje norweskie OZE: Środowisko, energia i zmiany klimatu

Fundusze norweskie i EOG do końca 2020 roku pomagały w przechodzeniu Polski na gospodarkę niskoemisyjną. Najwięcej środków otrzymał Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – 140 mln euro. Polski rząd sfinansował program kwotą 25 mln euro. O dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach dotacji norweskich mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy.

 •         Regionalne Programy Operacyjne dla województw

Wiele projektów, w ramach których firmy mogły uzyskać wsparcie na fotowoltaikę, prowadzone były przez poszczególne województwa. Przyznawane dofinansowania dla firm mogły być wypłacane w formie dotacji lub pożyczek. Zarówno wielkość wsparcia dla firm, jak i warunki jego przyznawania różniły się w zależności od regionu.

 

Inne zalety inwestycji w fotowoltaikę w biznesie

 •         budowa pozytywnego wizerunku organizacji dbającej o ekologię,
 •         generowanie oszczędności na kosztach energii,
 •         bezpieczeństwo energetyczne – mniejsze uzależnienie od cen energii,
 •         podniesienie wartości nieruchomości,
 •         zabezpieczenie na przyszłość – wymogi pozyskiwania prądu są coraz surowsze.

 

Fotowoltaika korzystnym rozwiązaniem również dla rolnika?

Ogromną część odbiorców energii elektrycznej stanowią rolnicy i hodowcy. Oni też szukają sposobów na oszczędności, reagując w ten sposób na podwyżki prądu. Konkurencyjność w rolnictwie coraz bardziej zależy od stopnia jego mechanizacji i potrzeby zasilania w energię coraz większą liczbę maszyn, dlatego na coraz większej liczbie budynków gospodarczych pojawiają się instalacje fotowoltaiczne.

 

Fotowoltaika dla rolnictwa –  dotacje, ulgi i dofinansownia

Po pierwsze, rolnik, który wybudował instalację fotowoltaiczną ma prawo do skorzystania z  25% ulgi inwestycyjnej zmniejszającej podatek rolny. Co więcej, w sytuacji, gdy ulga ta nie zostanie wykorzystana przez ustawowe 15 lat, przechodzi na jego spadkobierców. Ci rolnicy, którzy są płatnikami VAT mogą odliczyć podatek VAT z tytułu montażu fotowoltaiki. Najważniejszą metodą inwestycji w fotowoltaikę jest dla rolników „AgroEnergia”. To program skierowany stricte do właścicieli gospodarstw rolnych. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych. W jego ramach można będzie uzyskać pożyczkę lub dotację bezzwrotną. W przypadku dofinansowania, jego maksymalna wysokość może pokryć aż do 40% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w instalacje fotowoltaiczne. Aktualnie oczekiwane jest otwarcie nowego naboru wniosków do Programu.

 

Kredyt na fotowoltaikę lub leasing paneli fotowoltaicznych

Rolnicy, którzy nie dysponują całą sumą pieniędzy na inwestycję w fotowoltaikę, mogą podobnie jak firmy skorzystać z  kredytu lub leasingu. Ich raty częściowo „same się spłacają”, bo miesięczne oszczędności wynikające z korzystania z wytworzonego na własny użytek prądu pokrywają w części ich wysokość. Fotowoltaikę na raty weźmiesz z Sunday Polska.

 

Czy rolnik może korzystać z fotowoltaiki także do celów prywatnych?

Tak. W przypadku rolnictwa, właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą zasilać nią zarówno budynki gospodarcze, jak i prywatne.