gramwzielone.pl

[SD_single_about_article
AUTHOR={gramwzielone.pl, 5 stycznia 2023}
IMG={}
LINK-URL={https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/109706/wyzsze-dotacje-w-programie-moj-prad-40-zacheca-do-inwestycji-w-magazyny-energii}
TEXT={Według Olgi Muras, dyrektor realizacji w Sunday Polska, zwiększenie kwoty dofinansowania na zakup magazynu energii powinno zwiększyć popyt. Jednocześnie podkreśla ona potrzebę edukacji Polaków w zakresie magazynowania energii i korzyści z tego wynikających, co z pewnością przełożyłoby się na większą dynamikę sprzedaży.}
]