Ekonomiczne i wydajne ogrzewanie

Pompy ciepła typu powietrze/woda zewnętrzne zapewniają wysoką wydajność i niezawodność użytkowania, całkowicie pokrywając potrzeby grzewcze zarówno małych domów jednorodzinnych, jak i budynków wielomieszkaniowych. Można je z powodzeniem wykorzystać nie tylko w nowych budynkach, ale i w obiektach modernizowanych.

Ogrzewanie i chłodzenie w jednym systemie!

Pompa ciepła powietrze/ woda z regulacją mocy sprężarki, która dostosowuje swoją prędkość do aktualnego zapotrzebowania na ciepło budynku oraz jego użytkowników. Pompa działa zawsze w optymalnym punkcie obciążenia. W związku z tym jest bardziej efektywna niż pompa ciepła z konwencjonalną sprężarką. Dodatkową zaletą pompy ciepła z regulacją mocy jest zamknięty układ chłodzący. Dzięki czemu instalacja pompy ciepła jest prosta oraz nie wymaga uprawnień chłodniczych. Pompy ciepła z regulacją mocy posiadają szereg zalet, które można wykorzystać, w połączeniu z grzejnikami, konwektorami wentylatorowymi lub ogrzewaniem podłogowym. Pompy cechują się wysoką wydajnością również przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Powietrze - woda

pompa_powietrzeInnowacyjne urządzenie niewielkich rozmiarów wykorzystujące energię areotermalną do produkcji ciepłej wody użytkowej. Ciepło wydobywane z powietrza otaczającego urządzenie jest sprężane, a uzyskana w ten sposób energia dostarczana bezpośrednio do zbiornika wody użytkowej. Urządzenie przeznaczone do montażu w pomieszczeniu niemieszkalnym z dostępem świeżego powietrza.

Woda - woda (solankowe pompy ciepła)

pompa_solankaZastosowanie i optymalny dobór najlepszych materiałów/komponentów oraz najnowocześniejsza technologia produkcji pozwoliły na uzyskanie najwyższych współczynników efektywności energetycznej na rynku COP = 5,0! Nowa konstrukcja pompy ciepła umożliwia oddzielenie układu chłodniczego (górna część) od układu zasobnika (dolna część), co pozwala na zoptymalizowanie i ułatwienie transportu pompy ciepła do miejsca docelowego montażu.

Pompy gruntowe

pompa_grunt

Źródłem poboru ciepła jest grunt. Rozróżnia się dwa sposoby odbioru ciepła z gruntu. Pierwszym jest system kolektorów poziomych ułożonych tuż pod powierzchnią gruntu, ale poniżej poziomu przemarzania. Drugim rozwiązaniem jest system sond pionowych wierconych na dużą głębokość.
Znaczącą wadą wymiennika poziomego jest niska sprawność w porównaniu z sondami pionowymi oraz, co ważne, konieczność zabudowy wymiennika często na zagospodarowanej wcześniej działce, co pociąga za sobą duże koszty.

.

Zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ energii cieplnej z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii cieplnej.

pompa_zasada_dzialania

Zalety pomp ciepła

  • Wysoki współczynnik COP
  • Bardzo cicha praca
  • Oszczędność energii
  • Łatwa i szybka instalacja
  • Autoryzowany serwis i długa gwarancja
  • Możliwość zdalnego sterowania urządzeniem
  • Ochrona środowiska naturlanego
pompy_stiebel