Podwyżki cen prądu w 2022 roku – o ile wzrosną nasze rachunki?

Wyższe rachunki za prąd w 2022 roku są już pewne. Pierwsza ze spółek energetycznych, Enea, w piątek 17 września ujawniła chęć podniesienia taryfy o 40%, co dla gospodarstwa domowego przełoży się na podwyżkę cen prądu aż o 20%. Biorąc pod uwagę zużycie 5 000 kWh rocznie i średnią cenę taryfy 0,6 zł, podwyżka w skali roku wyniesie gospodarstwo domowe nawet 600 zł. Dla przedsiębiorstw wzrost ten będzie jeszcze wyższy ze względu na rozliczanie się według droższych taryf.

URE zadecyduje o cenach prądu.

Sprzedawcy energii mogą wystąpić z wnioskami do URE o wzrost taryf za energię elektryczną, który takie wnioski zatwierdza. Na chwilę obecną znamy propozycję jednego z dostawców energii i wynosi ona 40%, co, jak wspominaliśmy wyżej, przełoży się na 20% wzrost cen prądu dla gospodarstwa domowego. Pozostali dostawcy nie ujawnili jeszcze informacji, o ile dokładnie planują podnieść taryfy, natomiast przewiduje się, że wzrost ten będzie przynajmniej dwucyfrowy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z kolejnych operatorów, Tauron, może zawnioskować o podwyżki cen prądu rzędu 30% i więcej. Nie jest jednak jeszcze wiadomym, na jaką skalę podwyżek zgodzi się prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który działa zarówno w oparciu o dane ekonomiczne, jak i przesłanki zawarte we wnioskach.

Dlaczego ceny prądu rosną?

Tak drastyczny wzrost spowodowany jest narzuceniem rekordowych cen za prawa do emisji CO2 (w czerwcu jeszcze około 50 euro, we wrześniu już 60 euro za jednostkę), a także brakiem zmian systemowych na przestrzeni ostatnich lat polskiej energetyki. W Unii Europejskiej węgiel już dawno przestał być traktowany jako główny zasób energii elektrycznej, z kolei w miksie energetycznym Polski to właśnie węgiel ma główny udział, a zmniejszenie tych udziałów zajmie nawet 10 lat.

Co składa się na rachunek za prąd?

Rachunek za energię elektryczną, poza kosztem samej energii, składa się z kilku dodatkowych opłat, i są to:

  • opłata dystrybucyjna zmienna całodobowa,
  • opłata dystrybucyjna stała,
  • opłata przejściowa,
  • opłata abonamentowa,
  • opłata kogeneracyjna całodobowa,
  • opłata OZE całodobowa,
  • opłata mocowa (od 1 stycznia 2021 roku).

Po co została wprowadzona opłata mocowa?

Wprowadzenie opłaty mocowej zostało podyktowane potrzebą zapewnienia elastycznych rezerw energii elektrycznej, w przypadku gdy elektrownie nie będą w stanie nadążyć za potrzebami swoich odbiorców. Wysokość tej opłaty, zgodnie z decyzją Prezesa URE, dla gospodarstw domowych od 1 stycznia wynosiła od 1,87 zł do 10,46 zł miesięcznie – w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej. U pozostałych odbiorców, stawka opłaty mocowej, która była doliczana do rachunków za dystrybucję energii elektrycznej, wynosiła 76,20 zł za MWh. Stąd też przedsiębiorstwa odczuły tę podwyżkę bardziej, mając naliczaną opłatę za każdą zużytą MWh od 7:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W dniu 23 lipca 2021 roku została uchwalona nowelizacja ustawy o rynku mocy. Nowelizacja, która weszła w życie 1 września 2021 roku zmieniła sposób kalkulacji stawek i poboru opłaty mocowej oraz rozszerzyła grupy odbiorców o ryczałtowych. Dodatkowo, nowelizacja wprowadziła model, w którym wysokość opłaty mocowej dla wszystkich odbiorców energii od 1 stycznia 2028 roku będzie uzależniona od różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby.

Prezes URE zobowiązany jest obecnie do wyznaczenia stawki opłaty mocowej według nowych zasad do 30 września 2021 roku. Stawki te mają wówczas obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Edycja 12.10.2021: W 2022 roku stawka opłaty mocowej wzrośnie. W przypadku odbiorców z grup G oraz C1 będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej:

Zużycie energii elektrycznej Stawki opłaty mocowej
2021 2022
poniżej 500 kWh 1,87 zł 2,37 zł
od 500 kWh do 1200 kWh 4,48 zł 5,68 zł
od 1200 kWh do 2800 kWh 7,47 zł 9,46 zł
powyżej 2800 kWh 10,46 zł 13,25 zł

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w dni robocze od 7:00 do 21:59 i wyniesie 102,6 zł/MWh, czyli blisko o 26% więcej niż w 2020 roku.

Jak uniknąć podwyżek cen prądu?

Jeszcze przynajmniej przez 10 lat będziemy zauważać wzrost cen za energię elektryczną. Aby tego uniknąć, możemy zmienić dostawcę, jednak wciąż będziemy musieli liczyć się z tym, że jego ceny również będą rosły, lub zainwestować w odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika.

Średnie zapotrzebowanie na energię elektryczną czteroosobowej rodziny to ok. 4 000 – 5 000 kWh rocznie. Koszt takiej instalacji to ok. 25 tys. zł, a zwrot z takiej inwestycji zajmie zaledwie 5-7 lat. Dodatkowo, pomimo trwania III edycji programu „Mój Prąd”, już planowane są zasady na jego IV edycję, co oznacza, że prosumenci jak najbardziej będą mogli skorzystać nie tylko z ulgi termomodernizacyjnej, ale także z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną również w 2022 roku.

Ponadto, poza powyższym programem, dofinansowanie na fotowoltaikę można otrzymać także z programu „Czyste Powietrze” lub z programu „Dotacja Warszawska”.

W Sunday oferujemy kompleksową obsługę, od bezpłatnego audytu, przez montaż, po wsparcie w zakresie wnioskowania o dotację.

Skontaktuj się z naszym doradcą

IMIĘ
TELEFON
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższą zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności. mniej