POLITYKA PRYWATNOŚCI W SUNDAY POLSKA SP. Z O.O.

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na nas obowiązek poinformowania osób, których dane dotyczą, o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić oraz jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w Sunday Polska sp. z o.o. Zachęcamy do lektury!

WPROWADZENIE

Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które stosujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i stroną internetową www.sundaypolska.pl.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w związku z wykorzystaniem technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie.

W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który możesz znaleźć na naszej witrynie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.

ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem strony internetowej www.sundaypolska.pl oraz administratorem danych osobowych użytkowników naszej strony jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD)/Data Protection Officer (DPO) pod adresem daneosobowe@sundaypolska.pl. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Filip Ciągło.

ZASADY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Przetwarzając dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZA POMOCĄ NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Twoje dane przetwarzamy gdy:

Podstawa prawna przetwarzania*

Cel przetwarzania

przeglądasz naszą stronę internetową

 • Twoja zgoda
 • Nasz prawnie uzasadniony interes

Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić transmisję danych za pomocą Internetu, zapewnić działanie narzędzi dostępnych na stronie takich jak formularze, oraz aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji w Polityce plików cookie.

kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie, do biura lub bezpośrednio do naszych pracowników

 • Nasz prawnie uzasadniony interes

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.

wypełniasz formularz i chcesz poznać naszą ofertę lub otrzymać bezpłatną wycenę

 • Twoja zgoda na kontakt telefoniczny
 • Działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy
 • Nasz prawnie uzasadniony interes

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytania, skontaktować się z Tobą lub wycenić nasze usługi i przedstawić Ci naszą wstępną ofertę oraz podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia umowy.

wypełniasz formularz kontaktowy i chcesz zostać naszym partnerem

 • Działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy 
 • Nasz prawnie uzasadniony interes

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytania, skontaktować się z Tobą i przedstawić Ci naszą ofertę współpracy oraz podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia umowy.

wypełniasz formularz kontaktowy i masz problem techniczny lub kontaktujesz się w innej sprawie

 • Nasz prawnie uzasadniony interes

 

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli rozwiązać Twój problem techniczny lub udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.

korzystasz z naszego PoMOCnego Czatu

 • Nasz prawnie uzasadniony interes

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.

*Podstawy prawne przetwarzania: 

 • Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Poniżesz możesz również znaleźć informacje o przetwarzaniu danych osobowych w innych obszarach związanych z prowadzeniem naszej działalności.

Obszar

Kategoria osób

Link

Telemarketing

Osoby, wobec których prowadzimy działania telemarketingowe

https://sundaypolska.pl/rodo2/ 

Infolinia

Osoby kontaktujące się z nami za pomocą Infolinii

https://sundaypolska.pl/rodo_infolinia/ 

Instalacja

Inwestorzy, osoby reprezentujące Inwestora lub inne osoby biorące udział w procesie zawierania i wykonywania umowy na instalację

https://sundaypolska.pl/rodo-inwestor/ 

Rekrutacja

Osoby poszukujące zatrudnienia

https://sundaypolska.pl/rodo-rekrutacja/ 

Program +500

Osoby polecone w ramach Programu +500

https://sundaypolska.pl/rodo-program-plus500/ 

Relacje biznesowe

Osoby reprezentujące naszego dostawcę lub partnera biznesowego lub inne osób biorące udział w procesie zawierania lub wykonywania umowy B2B

https://sundaypolska.pl/rodo-b2b/ 

Monitoring wizyjny inwestycja

Osoby, które zostały objęte monitoringiem wizyjnym zainstalowanym na prowadzonych przez nas inwestycjach

https://sundaypolska.pl/rodo-monitoring-inwestycja 

Sieć agencyjna

Osoby będące agentami, umocowane do zawierania umów w naszym imieniu

https://sundaypolska.pl/rodo-agenci 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielania Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą lub zakończenia umowy. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.              

ODBIORCY DANYCH

Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w takich obszarach jak: wykorzystywanie i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym poczty elektronicznej i strony internetowej, narzędzi internetowych, z których korzystamy, aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe.

W takim wypadku przekazanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie podpisanych umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub stosowania odpowiednich instrumentów prawnych, które podlegają prawu Unii Europejskiej.

TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa:

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski o realizacje powyższych praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: daneosobowe@sundaypolska.pl.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy platformę monday.com i Google Workspace oraz zawarte w nich narzędzia i funkcjonalności zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystują te platformy  znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.