sunday_logo_new

Sunday Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
woj. mazowieckie

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS
NIP: 1182108501 | REGON: 361476651 | KRS: 0000556702

+48 609 711 711
biuro@sundaypolska.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię, nazwisko oraz numer telefonu przez Sunday Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy NIP: 1182108501 | REGON: 361476651 | KRS: 0000556702