Ceny prądu w Polsce
Ile zapłacisz za energię elektryczną?

Cena energii elektrycznej u każdego z jej sprzedawców w dużej mierze zależna jest od rodzaju wybranej taryfy. Jedni z największych dostawców, m.in. Enea, Energa, PGE, Tauron i E.ON mają obowiązek wynikający z przepisów prawa, aby występować z wnioskami do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zmianę stawek, tym samym wzrost cen prądu, przy ich każdorazowej zmianie, który następnie je zatwierdza i ogłasza. URE może jednak odmówić zatwierdzenia proponowanych stawek, dzieje się tak w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy za prąd z zasadami i przepisami ustawy Prawo energetyczne.

Czym są taryfy prądu?

Taryfy prądu to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, które opracowane zostały przez przedsiębiorstwo energetyczne. Dzielą się one ze względu na zapotrzebowanie na energię elektryczną przez odbiorcę końcowego – gospodarstwa domowego i firmę:

 • Grupa taryf A jest dla odbiorców końcowych, które charakteryzują się bardzo dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a prąd dostarczany jest do nich przez linie wysokiego napięcia;
 • Grupa taryf B jest dla odbiorców końcowych o większym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, jednak nie tak wysokim jak z grupy taryf A. Przeznaczona jest głównie dla firm produkcyjnych i gospodarstw rolnych, do których energia dostarczana jest przez linie średniego napięcia;
 • Grupa taryf C jest dla odbiorców końcowych o niewielkim zapotrzebowaniu na prąd, m.in. niewielkich firm usługowych i małych producentów. Prąd dostarczany jest przez linie niskiego napięcia;
 • Grupa taryf G jest ostatnią z grup i skierowana jest dla odbiorców końcowych o najniższym zapotrzebowaniu na prąd – gospodarstw domowych.

Jak czytać oznaczenia taryf prądu?

Opis taryf prądu składa się z trzech lub czterech znaków, a ich kolejność przedstawiana jest następująco:

 • Grupa taryfowa – w przypadku taryfy prądu „G” litera ta oznacza gospodarstwo domowe;
 • Moc umowna – oznacza się ją cyframi 1 dla mocy do 40 kW i 2 dla mocy powyżej 40 kW;
 • Liczba stref czasowych – oznacza się ją cyframi od 1 do 4. Dzięki ich wydzieleniu, ceny prądu różnią się w zależności od pory doby, w jakiej energia elektryczna została pobrana;
 • Znacznik metody rozliczenia stref czasowych – znacznik ten pojawia się tylko przy taryfach kilkustrefowych i wskazuje na to, według jakiej zasady różnicuje się ceny poboru energii elektrycznej w ciągu doby, i tak litera „a” oznacza wydzielenie w taryfie strefy, która przypada na godziny szczytu oraz poza szczytem, litera „b” oznacza wydzielenie taryfy nocnej i dziennej, litera „w” oznacza zróżnicowanie cen w ciągu tygodnia (strefa cenowa poboru energii w dni robocze i strefa cenowa w weekendy).
Przykładowo, dla najbardziej popularnej taryfy prądu dla gospodarstw domowych „G11”, „G” oznacza gospodarstwo domowe, pierwsza cyfra „1” wskazuje na taryfę o mocy do 40 kW, a druga cyfra „1” wskazuje na to, że jest to taryfa jednostrefowa, czyli cena za pobór energii elektrycznej jest stały przez całą dobę.

Ceny prądu w taryfie G11

Ceny prądu w Polsce niezmiennie rosną od ponad dwudziestu lat i sytuacja energetyczna wskazuje na to, że trend ten utrzyma się jeszcze przez kolejne lata. W samym 2022 roku URE zatwierdziło kolejne podwyżki w wysokości aż 24% w stosunku do roku poprzedniego. W związku z tym, przeciętne gospodarstwo domowe, które zużywa średnio 5 000 kWh w ciągu roku zapłaci więcej o blisko 800 zł więcej. Ponadto, prognozy wskazują na to, że wzrost cen prądu obserwować będziemy jeszcze przez kolejne lata, a spowodowane jest to przede wszystkim uzależnieniem Polski od energii pochodzącej z węgla i wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

Koszt zł/kWh (brutto)
Dystrybucja Sprzedaż – taryfa G11 Łącznie
ENEA 0,22 0,51 0,73
ENERGA 0,30 0,51 0,81
PGE 0,27 0,51 0,79
TAURON 0,22 0,51 0,74
EON 0,18 0,54 0,72
ŚREDNIA 0,24 0,51 0,76

Wzrost cen prądu w Polsce na przestrzeni lat

Od 2001 roku w Polsce notuje się wzrost cen prądu. Przyczyn jest wiele, jednak jednymi z najważniejszych i przeważających są przede wszystkim wyższe ceny limitów emisji CO2. Ma to zachęcić do zakończenia korzystania z technologii węglowych i tym samym przejścia na energetykę niskoemisyjną lub nawet zeroemisyjną. Polska jest jednym z niewielu krajów, które akurat w bardzo wysokim stopniu w produkcji energii elektrycznej uzależnione są właśnie od węgla – jego udział to aż 80%.

Jak wyglądały średnie ceny za 1 kWh dla gospodarstw domowych w Polsce od 2001 roku, i w jakim stopniu rosły rok do roku? W 2001 roku ceny prądu wynosiły średnio 0,36 zł/kWh – to 111% mniej niż w roku obecnym, w którym średnia wynosi już 0,76 zł/kWh. I choć jeszcze między 2015 a 2020 rokiem ceny utrzymywały się na stałym poziomie, w 2020 roku nastąpił przełom i nagły skok, uderzający nie tylko w gospodarstwa domowe, ale również przedsiębiorców.

Wykres przedstawiający ceny prądu w Polsce na przestrzeni lat 2001 - 2022

Rachunek za prąd – co oznaczają poszczególne pozycje?

Na rachunku za energię elektryczną znajduje się kilka pozycji, ale przede wszystkim jest to cena energii elektrycznej wyrażona w zł/kWh i uzależniona od ilości zużytej energii elektrycznej. Drugą ważą pozycją są opłaty za usługę dystrybucji, a te dzieli się na:

 1. Opłaty stałe niezależne od zużycia energii elektrycznej i są to:
  • opłata abonamentowa związana z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą;
  • opłata przejściowa związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych. W przypadku gospodarstw domowych stawka ta uzależniona jest od rocznego zużycia energii elektrycznej;
  • opłata sieciowa stała związana jest z kosztami stałymi utrzymania i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych.
 2. Opłaty zmienne zależne od zużycia energii elektrycznej i są to:
  • opłata sieciowa zmienna związana z kosztami dystrybucji energii elektrycznej;
  • opłata jakościowa związana jest z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej;
  • opłata OZE, która wynika z mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
  • opłata kogeneracyjna, która wiąże się z zapewnieniem dostępności energii;
  • opłata mocowa, która w przypadku gospodarstw domowych wynika z wprowadzonego mechanizmu pokrycia kosztów kontraktów mocowych dla wytwórców energii zobowiązanych do zapewnienia stałych dostaw prądu.

Taryfa G11 – opłaty stałe i opłaty zmienne – aktualne stawki

Koszt w zł/mies. (netto)
Opłata ENEA ENERGA PGE E.ON TAURON
Abonamentowa 3,84 3,15 4,50 2,52 4,56
Sieciowa stała 4,66 – 6,51* 5,26 – 7,91* 3,59 – 6,56* 7,00 – 8,61* 3,82 – 7,95*
Przejściowa 0,02 – 0,33** 0,02 – 0,33** 0,02 – 0,33** 0,02 – 0,33** 0,02 – 0,33**
Mocowa 2,37 – 13,25** 2,37 – 13,25** 2,37 – 13,25** 2,37 – 13,25** 2,37 – 13,25**
Handlowa 23,71

*Stawka zależna od układu (1 faz. lub 3 faz.) oraz obszaru.
**Stawka zależna od zużycia energii elektrycznej.

Koszt w zł/kWh (netto)
Opłata ENEA ENERGA PGE E.ON TAURON
Jakościowa 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095 0,0095
Sieciowa zmienna 0,1745 0,2440 0,2223 0,1459 0,1659 – 0,1824***
OZE 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009
Kogeneracyjna 0,00406 0,00406 0,00406 0,00406 0,00406

***Stawka zależna od obszaru.

Zużycie prądu w gospodarstwie domowym

Wpływ na zużycie prądu ma praca większości urządzeń, jak telewizor, pralka, zmywarka czy inne sprzęty RTV i AGD. Część z nich używana jest zaledwie kilka razy na dzień lub tydzień, jednak niektóre sprzęty pracują 24 godziny na dobę, a są nimi przede wszystkim lodówka i zamrażarka.

Poniżej znajduje się symulacja wysokości rachunków za prąd dla poszczególnego zużycia energii elektrycznej w skali roku.

Koszt w zł/rok
Roczne zużycie prądu ENEA ENERGA PGE TAURON E.ON
2 000 kWh 1 459 1 626 1 575 1 479 1 439
3 000 kWh 2 188 2 439 2 362 2 218 2 159
4 000 kWh 2 918 3 252 3 149 2 957 2 879
5 000 kWh 3 647 4 066 3 936 3 697 3 598
6 000 kWh 4 377 4 879 4 724 4 436 4 318

Ceny prądu a fotowoltaika

Podwyżki cen prądu to koszt, z którym zmagają się zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy, a fotowoltaika to alternatywne rozwiązanie dla tych, którzy chcą być niezależni od tych podwyżek na długie lata i jednocześnie pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne, zmniejszając emisję CO2 do atmosfery.

I choć 1 kwietnia 2022 roku zmieni się system rozliczeń prosumentów z systemu opustów na net-billing, inwestycja nadal będzie opłacalna. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę dostępne czy zapowiadane dofinansowania (program „Czyste powietrze” lub „Mój Prąd”), a także możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, możemy szacować, że zwrot z takiej inwestycji nastąpi już po ok. 5-7 latach.

Jeśli interesuje Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację z naszym doradcą, który dobierze instalację fotowoltaiczną do Twoich potrzeb.

Zamów bezpłatną wycenę

IMIĘ
TELEFON
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska sp. z o.o., w szczególności na kontakt telefoniczny i mailowy, w celu przedstawienia oferty.  więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu kontaktowania się ze mną telefonicznie lub mailowo i przedstawiania informacji handlowych. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sunday Polska sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13, 02−673 Warszawa. Podane przez Państwa dane będą wykorzystane w celu przedstawienia oferty handlowej na Państwa wniosek.
Więcej o tym, jak przetwarzamy Państwa dane znajdą Państwo w Polityce Prywatności Sunday Polska sp. z o.o. mniej
Tomasz Marzęda
Wiceprezes zarządu Sunday Polska, firmy wykonującej instalacje fotowoltaiki, pomp ciepła, klimatyzacji i ładowarek elektrycznych, ekspert w dziedzinie rynku energetycznego. Odpowiada za sprzedaż, telemarketing i działalność operacyjną. Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych technologii, a także modelowaniu procesów sprzedażowych w zgodzie z postępującymi zmianami energetycznymi i na rynku fotowoltaiki w Polsce.

Zdobądź odpowiedzi na wszystkie pytania

Ceny prądu
 
 
 
 
Ceny prądu
Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej w Polsce?
W 2022 roku średnia cena prądu w Polsce, jaką odbiorca końcowy zapłaci za 1 kWh zużytej energii elektrycznej, wynosi 0,76 zł brutto. Należy tu jednak zwrócić szczególną uwagę na to, że ceny energii elektrycznej zależne są od operatora, z którym mamy podpisaną umowę. Najniższą stawkę oferuje E.ON, z kolei najdrożej zapłacą klienci Energi.
Jak obliczyć zużycie prądu w domu?
Jeśli chcemy samodzielnie obliczyć nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka parametrów, tj. moc urządzenia w kilowatach (kW) i czas użycia sprzętu w godzinach. Po przemnożeniu tych wartości uzyskamy ilość zużytej energii w kilowatogodzinach (kWh). Przykład zużycia prądu dla odkurzacza klasy energetycznej A (zakładana moc odkurzacza to 620 W, czyli 0,62 kW): 0,62 kW * 0,5h = 0,31 kWh. W przypadku, gdy chcemy do tego obliczyć koszt pracy takiego urządzenia, otrzymany wynik musimy przemnożyć przez aktualną stawkę za energię elektryczną.
Czy ceny prądu wzrosną w kolejnych latach?
Prognozy wskazują na to, że ceny prądu wciąż będą rosły. Powodem, dla którego będziemy odnotowywać wzrost cen energii elektrycznej to m.in. uzależnienie Polski od energii pochodzącej z węgla, wzrost cen uprawnień do emisji CO2, przestarzała infrastruktura dystrybucyjna, która wymaga miliardowych nakładów inwestycyjnych i nieustannie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. W konsekwencji, operatorzy wnioskują do Urzędu Regulacji Energetyki o wzrost cen taryf na energię elektryczną. Na 2022 rok URE zatwierdziło wzrost aż o 24% względem poprzedniego roku.
Jak oszczędzać na prądzie, aby nie płacić wysokich rachunków?
Alternatywą do zwykłych rachunków za prąd jest przede wszystkim inwestycja w odnawialne źródła energii, jakim jest m.in. fotowoltaika. Dzięki inwestycji w instalację fotowoltaiczną i tym samym przejście na samodzielną produkcję energii na własny użytek, nie musimy martwić się o coroczne podwyżki cen prądu, a jednocześnie działamy z korzyścią dla środowiska naturalnego, redukując emisję szkodliwych substancji,
Czy fotowoltaika się opłaca jako alternatywne źródło energii elektrycznej?
Zdecydowanie fotowoltaika jest jednym z najlepszych rozwiązań, jakie możemy wybrać, jeśli chcemy zacząć oszczędzać na prądzie. Inwestycja w panele fotowoltaiczne to nie tylko wydatek, ale również pakiet korzyści. Dodatkowo, koszt takiej inwestycji możemy obniżyć, korzystając z dostępnych dotacji na fotowoltaikę, np. z programu "Mój Prąd" lub "Czyste Powietrze" i z ulgi termomodernizacyjnej. Więcej o korzyściach z posiadania instalacji fotowoltaicznej dowiesz się tutaj.