Mój Prąd
Zasady V edycji programu na rok 2023

Niezaprzeczalnie program „Mój Prąd” prężnie rozwija się od jego pierwszej edycji, która miała miejsce pod koniec okresu wakacyjnego 2019 roku. Wówczas prosumenci mogli liczyć na uzyskanie dofinansowania w kwocie do 5 000 zł. Dokładnie taka sama kwota przyznawana była w drugiej edycji programu. Trzecia edycja otrzymała mniejsze wsparcie budżetowe, zatem i kwota dotacji sięgała zaledwie do 3 000 zł.

Najważniejszy jednak jest przełom w IV edycji, w której dotacja przeznaczana była dla większej liczby produktów niż tylko samej fotowoltaiki – bo i magazyn energii, w tym system zarządzania energią (tzw. HEMS/EMS) oraz magazyn ciepła. Maksymalna łączna kwota do uzyskania za inwestycję w wymienione produkty wynosiła do 31 000 zł. W tegorocznej edycji pojedyncze kwoty dotacji na poszczególne produkty są utrzymane – zgodnie z opublikowaną przez NFOŚiGW informacją na oficjalnej stronie programu. Ale jak wiemy, maksymalna dotacja jest wyższa – piąta edycja zawiera kolejne produkty, które podlegają pod możliwość ubiegania się o dotację – pompy ciepła i kolektory słoneczne. W sumie, w piątej edycji programu „Mój Prąd” maksymalna kwota sięga nawet 58 000 zł.  

Jak ta kwota rozkłada się na poszczególne produkty?

Kolejna edycja, zgodnie z opublikowaną informacją na oficjalnej stronie mojprad.gov.pl, dotuje instalację fotowoltaiczną w kwocie do 6 000 zł, chyba że prosument zdecyduje się na dodatkowy objęty programem produkt – wówczas ta kwota rośnie do 7 000 zł. Magazyn ciepła jest dotowana do 5 000 zł, magazyn energii do 16 000 zł, systemy zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł. Dodatkowo, pompy ciepła – nowy produkt w tym programie – jest objęty dofinansowaniem do 28 500 zł (w zależności od rodzaju pompy) a kolektory do 3 500 zł.

Oferta Sunday obejmuje większość produktów, które będą objęte dofinansowaniem w nowej edycji programu „Mój Prąd” – są nimi instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, magazyny ciepła, systemy zarządzania energią (HEMS/EMS) oraz pompy ciepła.

Kiedy rozpoczął się nabór wniosków do V edycji programu “Mój Prąd”?

Nabór wniosków do V edycji programu „Mój Prąd” rozpoczął się 22 kwietnia 2023 r. i jest prowadzony przez NFOŚiGW do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Okres kwalifikowalności kosztów liczony będzie od 1 lutego 2020 r. Budżet na realizację V edycji programu „Mój Prąd” wynosi około 955 mln zł.

Do kogo jest skierowana V edycja programu “Mój Prąd”?

V edycja programu „Mój Prąd” jest przeznaczona dla prosumentów, którzy są rozliczani według:

 • obowiązującego od 1 kwietnia 2022 r. systemu net-billing, którzy nie skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej (grantobiorca 1),
 • obowiązującego do 31 marca 2022 r. systemu net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD (grantobiorca 2),
 • obowiązującego do 31 marca 2022 r. systemu net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, jednak pod warunkiem, że mikroinstalacja, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikalności kosztów, czyli od 1 lutego 2020 roku, zmieniono system rozliczania na net-billing obowiązujący od 1 kwietnia 2022 roku, do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie objęte dotacją w nowej edycji programu (grantobiorca 3).

Jakie produkty obejmuje V edycja programu “Mój Prąd”?

Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane są koszty za:

 • zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz
 • zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej, urządzenia grzewcze (magazyn ciepła/pompa ciepła), systemy zarządzania wytworzoną energią i/lub kolektory słoneczne.

Dotacja “Mój Prąd” – jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalne dofinansowanie na fotowoltaikę wraz z magazynami energii może sięgnąć do 58 000 złotych. Poszczególne kwoty dofinansowań dla prosumentów:

 1. do 6 000 zł na samą instalację PV,
 2. do 7 000 zł na instalację PV przy zakupie innych elementów dla grantobiorców 1 i 2 lub do 3 000 zł na na instalację PV przy zakupie innych elementów dla grantobiorców 3:
  – w przypadku magazynu ciepła dodatkowo do 5 000 zł – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii,
  – w przypadku do magazynu energii dodatkowo do 16 000 zł  – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu energii i/lub magazynu ciepła.

“Mój Prąd” a Ulga termomodernizacyjna

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, w V edycji możliwe będzie połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem jest jednak to, by koszty przedstawione do rozliczenia były pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. W przypadku gdy prosument już wcześniej skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym składanym w kolejnym roku.

Bibliografia

Skontaktuj się z nami

IMIĘ
TELEFON
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższą zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności. mniej