Mój Prąd
Zasady IV edycji programu na rok 2022

Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków do IV edycji programu „Mój Prąd”?

Nabór wniosków do IV edycji programu „Mój Prąd” rozpoczyna się 15 kwietnia 2022 r. i będzie prowadzony przez NFOŚiGW do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Okres kwalifikowalności kosztów liczony będzie od 1 lutego 2020 r. Budżet na realizację IV edycji programu „Mój Prąd” wyniesie około 350 mln zł.

Do kogo będzie skierowana IV edycja programu „Mój Prąd”?

IV edycja programu „Mój Prąd” będzie przeznaczona dla prosumentów, którzy będą rozliczani według:

 • obowiązującego od 1 kwietnia 2022 r. systemu net-billing,
 • obowiązującego do 31 marca 2022 r. systemu net-metering – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Jakie produkty będzie obejmowała IV edycja programu „Mój Prąd”?

Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą koszty za:

 • zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz
 • zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Dotacja „Mój Prąd” – jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalne dofinansowanie na fotowoltaikę wraz z magazynami energii może sięgnąć do 20 500 złotych. Dofinansowanie „Mój Prąd” będzie dla trzech grup prosumentów:

 1. Dla prosumentów będących w net-billingu, którzy zgłosili przyłączenie fotowoltaiki do sieci od dnia 01.04.2022 r.:
  • do 4 000 zł na samą instalację PV,
  • do 5 000 zł na instalację PV przy zakupie innych elementów:
   – w przypadku magazynu ciepła dodatkowo do 5 000 zł – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii,
   – w przypadku do magazynu energii dodatkowo do 7 500 zł  – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu energii i/lub magazynu ciepła.
 2. Dla prosumentów będących w net-meteringu, którzy nie uzyskali dofinansowania z poprzedniego programu „Mój Prąd” oraz innych programów dostępnych na rynku za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej (warunek: przejście na net-billing):
  • do 4 000 zł na samą instalację PV,
  • do 5 000 zł na instalację PV przy zakupie innych elementów:
   – w przypadku magazynu ciepła dodatkowo do 5 000 zł – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii,
   – w przypadku do magazynu energii dodatkowo do 7 500 zł  – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu energii i/lub magazynu ciepła.
 3. Dla prosumentów będących w net-meteringu, którzy uzyskali wcześniej zewnętrzne wsparcie (warunek: przejście na net-billing):
  • do 2 000 zł na samą instalację PV:
   – w przypadku magazynu ciepła dodatkowo do 5 000 zł – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii,
   – w przypadku do magazynu energii dodatkowo do 7 500 zł  – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu energii i/lub magazynu ciepła.
Mój Prąd - zasady IV edycji na rok 2022

„Mój Prąd” a Ulga termomodernizacyjna

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, w IV edycji możliwe będzie połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem jest jednak to, by koszty przedstawione do rozliczenia były pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. W przypadku gdy prosument już wcześniej skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Bibliografia

Skontaktuj się z nami

IMIĘ
TELEFON
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska sp. z o.o., w szczególności na kontakt telefoniczny i mailowy, w celu przedstawienia oferty.  więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu kontaktowania się ze mną telefonicznie lub mailowo i przedstawiania informacji handlowych. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sunday Polska sp. z o.o., ul. Konstruktorska 13, 02−673 Warszawa. Podane przez Państwa dane będą wykorzystane w celu przedstawienia oferty handlowej na Państwa wniosek.
Więcej o tym, jak przetwarzamy Państwa dane znajdą Państwo w Polityce Prywatności Sunday Polska sp. z o.o. mniej