Mój Prąd
Zasady IV edycji programu na rok 2022

Kiedy rozpoczyna się nabór wniosków do IV edycji programu “Mój Prąd”?

Nabór wniosków do IV edycji programu „Mój Prąd” rozpoczęła się 15 kwietnia 2022 r. i jest prowadzony przez NFOŚiGW do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Okres kwalifikowalności kosztów liczony będzie od 1 lutego 2020 r. Budżet na realizację IV edycji programu „Mój Prąd” wyniesie około 350 mln zł.

Do kogo będzie skierowana IV edycja programu “Mój Prąd”?

IV edycja programu „Mój Prąd” jest przeznaczona dla prosumentów, którzy są rozliczani według:

 • obowiązującego od 1 kwietnia 2022 r. systemu net-billing,
 • obowiązującego do 31 marca 2022 r. systemu net-metering – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Jakie produkty będzie obejmowała IV edycja programu “Mój Prąd”?

Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane są koszty za:

 • zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz
 • zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Dotacja “Mój Prąd” – jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalne dofinansowanie na fotowoltaikę wraz z magazynami energii może sięgnąć do 26 000 złotych. Dofinansowanie “Mój Prąd” będzie dla trzech grup prosumentów:

 1. Dla prosumentów będących w net-billingu, którzy zgłosili przyłączenie fotowoltaiki do sieci od dnia 01.04.2022 r.:
  • do 6 000 zł na samą instalację PV,
  • do 7 000 zł na instalację PV przy zakupie innych elementów:
   – w przypadku magazynu ciepła dodatkowo do 5 000 zł – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii,
   – w przypadku do magazynu energii dodatkowo do 16 000 zł  – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu energii i/lub magazynu ciepła.
 2. Dla prosumentów będących w net-meteringu, którzy nie uzyskali dofinansowania z poprzedniego programu “Mój Prąd” oraz innych programów dostępnych na rynku za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej (warunek: przejście na net-billing):
  • do 6 000 zł na samą instalację PV,
  • do 7 000 zł na instalację PV przy zakupie innych elementów:
   – w przypadku magazynu ciepła dodatkowo do 5 000 zł – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii,
   – w przypadku do magazynu energii dodatkowo do 16 000 zł  – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu energii i/lub magazynu ciepła.
 3. Dla prosumentów będących w net-meteringu, którzy uzyskali wcześniej zewnętrzne wsparcie (warunek: przejście na net-billing):
  • do 2 000 zł na samą instalację PV:
   – w przypadku magazynu ciepła dodatkowo do 5 000 zł – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii,
   – w przypadku do magazynu energii dodatkowo do 16 000 zł  – poza tym, prosument może otrzymać dodatkowo dofinansowanie w wysokości 3 000 zł przy inwestycji w HEMS/EMS, ale pod warunkiem zakupu magazynu energii i/lub magazynu ciepła.

“Mój Prąd” a Ulga termomodernizacyjna

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, w IV edycji możliwe będzie połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem jest jednak to, by koszty przedstawione do rozliczenia były pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. W przypadku gdy prosument już wcześniej skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Bibliografia

Skontaktuj się z nami

IMIĘ
TELEFON
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższą zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności. mniej