Program AgroEnergia dla rolników – dotacja na fotowoltaikę i pompę ciepła

1 października ruszył nabór do długo wyczekiwanego programu AgroEnergia. Program został wdrożony przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW i dotyczy inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW. Nabór do dofinansowania trwa do wyczerpania środków.

Jaki jest okres kwalifikowania kosztów i ich rodzaj?

Okres kwalifikowalności kosztów – od 01.06.2021 do 30.06.2027r. (zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów będą podejmowane do 31.12.2025 r.). Pamiętać należy jednak, że koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

Kosztem kwalifikowanym będą środki trwałe – sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

Takie koszty, jak koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, środki trwałe finansowane w formie leasingu, koszty podatku od towarów i usług (VAT) czy audytu energetycznego nie będę kwalifikowane do dofinansowania.

Jakie przedsięwzięcia obejmuje AgroEnergia dla rolników?

W programie AgroEnergia można otrzymać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy od 10 kW do 50 kW, instalacje hybrydowe, czyli fotowoltaikę wraz z pompą ciepła sprzężonymi w jeden układ oraz magazyn energii elektrycznej, jako koszt towarzyszący – do 20% kosztów.

Dofinansowaniu nie podlegają jednak projekty, które polegają na zwiększeniu już istniejącej instalacji.

Do kogo skierowany jest program AgroEnergia?

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają lub dzierżawią od 1 ha do 300 ha ziemi rolnej i od co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania osobiście prowadzą gospodarstwo rolne, a także firmy (np. spółki), które posiadają lub dzierżawią od 1 ha do 300 ha ziemi rolnej i od co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od mocy instalacji:

Moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji
Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15000 zł
30 < kW ≤ 50 do 13% 25000 zł


W przypadku inwestycji w instalację hybrydową, czyli fotowoltaikę wraz z pompą ciepła sprzężonych w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej osobno każdego z urządzeń oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

W przypadku inwestycji w magazyny energii, obowiązuje dofinansowanie w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii, a warunkiem jego uzyskania jest zintegrowanie go ze źródłem energii (fotowoltaika, pompa ciepła) równolegle realizowanego w ramach projektu.

Skorzystaj z pomocy najlepszego partnera

W Sunday wspieramy swoich klientów podczas inwestycji zarówno w instalację fotowoltaiczną, jak i pompy ciepła, a także oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu, leasingu czy pożyczki na dogodnych warunkach. Eksperci Sunday Polska pomogą Ci również wypełnić wniosek o dotację. Nie zwlekaj!

IMIĘ
TELEFON
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sunday Polska Sp. z o.o. w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego i przedstawienia mi oferty handlowej.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższą zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności. mniej