FAQ – bezpieczeństwo danych

[qa
QUESTION={Gdzie mogę uzyskać informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane moje dane?}
ANSWER={Informację o przetwarzaniu Twoich danych przez Sunday Polska znajdziesz na stronie internetowej sundaypolska.pl/polityka-prywatności, a podpisałeś umowę z Sunday Polska – wszystkie niezbędne informacje znajdziesz również w tej umowie. Zawsze możesz także zadać pytanie o przetwarzanie danych, pisząc na adres daneosobowe@sundaypolska.pl}
]

[qa
QUESTION={Jak usunąć dane osobowe z Sunday Polska?}
ANSWER={Żądanie usunięcia danych należy zawsze kierować na adres biuro@sundaypolska.pl lub daneosobowe@sundaypolska.pl Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgoda marketingowa, zgoda na przetwarzanie wizerunku) – dane zostaną usunięte niezwłocznie po przesłaniu żądania. Jeżeli jesteś klientem Sunday Polska i przetwarzamy Twoje dane na podstawie zawartej umowy – dane osobowe będą usunięte po upływie 3 lat od zakończenia roku, w którym umowa została zrealizowana lub uległa rozwiązaniu. Maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi na żądanie usunięcia danych wynosi 30 dni.}
]

[qa
QUESTION={Jak chronione są dane osobowe i czy są one bezpieczne?}
ANSWER={Twoje dane są bezpieczne w Sunday Polska. Wdrożyliśmy i utrzymujemy zabezpieczenia techniczne systemów, z których korzystamy w codziennej pracy, a nasi pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do zachowania poufności.}
]

[qa
QUESTION={Jakie dane osobowe potrzebne są do umówienia się na bezpłatną konsultację z Sunday Polska?}
ANSWER={Dbamy o to, żeby przetwarzać wyłącznie takie dane naszych klientów, które są niezbędne do wykonania usługi. Jeżeli chcesz umówić się na bezpłatną konsultację z przedstawicielem Sunday Polska, podaj nam imię, nazwisko, adres zamieszkania i miesięczny rachunek za prąd.}
]