FAQ – Mój Prąd

[qa
QUESTION={Kiedy startuje V edycja programu „Mój Prąd”?}
ANSWER={V edycja programu „Mój Prąd” wystartowała 22 kwietnia 2023 r. i będzie trwać do 31 grudnia 2023 r.}
]

[qa
QUESTION={Do kogo kierowana jest V edycja programu „Mój Prąd”?}
ANSWER={V edycja programu „Mój Prąd” kierowana jest do prosumentów, którzy:
– rozliczają się w systemie net-billing,
– rozliczają się obecnie w systemie net-metering, ale przejdą na system net-billing,
i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej,
– rozliczają się obecnie w systemie net-metering i skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu “Mój Prąd”, pod warunkiem, że: mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r., zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.}
]

[qa
QUESTION={Jakie produkty obejmuje V edycja programu „Mój Prąd”?}
ANSWER={Dofinansowanie z programu “Mój Prąd” w jego V edycji można otrzymać na samą instalację fotowoltaiczną lub na instalację fotowoltaiczną przy jednoczesnym zakupie dodatkowych produktów, jak magazyn energii, system zarządzania energią HEMS/EMS, pompy ciepła lub magazyn ciepła oraz kolektory słoneczne.}
]

[qa
QUESTION={Jakie maksymalne dofinansowanie można otrzymać z V edycji programu “Mój Prąd”?}
ANSWER={Maksymalna kwota dofinansowania z V edycji programu “Mój Prąd” sięga nawet 58 000 złotych.}
]

[qa
QUESTION={Czy będzie można otrzymać ulgę termomodernizacyjną?}
ANSWER={Możliwe będzie połączenie dofinasowania z programu “Mój Prąd” z ulgą termomodernizacyjną. Warunkiem jest jednak to, by koszty przedstawione do rozliczenia były pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. }
]