FAQ – fotowoltaika na balkonie

[qa
QUESTION={Czy instalacja balkonowa daje zasilanie pełne czy częściowe?}
ANSWER={Instalacja balkonowa daje wyłącznie częściowe zasilanie obiektu. Energia z modułów fotowoltaicznych w pierwszej kolejności trafia do działających odbiorników, a nadprodukcja energii trafia do sieci elektroenergetycznej poprzez licznik dwukierunkowy.}
]

[qa
QUESTION={Czy instalacja fotowoltaiczna balkonowa powinna zostać zgłoszona do lokalnego zakładu energetycznego?}
ANSWER={Jeżeli posiadasz jednokierunkowy licznik energii to niewykorzystana nadprodukcja z balkonowej instalacji fotowoltaicznej będzie liczona jako zużycie. Należy zgłosić instalację do dostawcy energii, aby ten wymienił licznik energii na dwukierunkowy.}
]

[qa
QUESTION={Co robić z energią nadwyżkową?}
ANSWER={Z ekonomicznego punktu widzenia najtańszym i najprostszym rozwiązaniem, jest sprzedaż nadwyżki energii do zakładu energetycznego. Magazyn energii jest kosztownym rozwiązaniem. Oczywiście instalacja balkonowa nie pokryje potrzeb rocznych rodziny, ale pozwoli na obniżenie rachunków za energię elektryczną.}
]

[qa
QUESTION={Czy potrzebuję zgodę na montaż balkonowej instalacji fotowoltaicznej?}
ANSWER={Należy zapoznać się z lokalnymi warunkami budowlanymi lub regulaminem obiektu. W niektórych przypadkach, należy uzyskać zgodę na montaż balkonowej instalacji fotowoltaicznej na zewnętrznej części balustrady balkonu. Należy skontaktować z zarządcą budynku i uzyskać informację dotyczącą systemu balkonowego.

Uwaga! Wymóg uzyskania zgody na montaż modułów fotowoltaicznych podyktowany jest bezpieczeństwem sąsiadów oraz osób w pobliżu. Instalacja musi być pewnie przytwierdzona do balustrady balkonu, tak aby była odporna na porywisty wiatr i trudne warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz.}
]

[qa
QUESTION={Czy balkonowa instalacja fotowoltaiczna pasuje do każdej balustrady?}
ANSWER={Tak w naszym zestawie znajdziesz stalowe i materiałowe opaski, za pomocą których bezpiecznie zamontujesz elastyczne moduły fotowoltaiczne na różnym kształcie balustrady balkonowej.}
]

[qa
QUESTION={Czy instalacja fotowoltaiczna balkonowa może podnosić napięcie w mojej sieci?}
ANSWER={Nie, instalacja balkonowa nie podnosi napięcia w sieci. Mikrofalownik dostarczony do zestawu synchronizuje się jedynie z parametrami w sieci, tzn. przyjmuje częstotliwość i napięcie takie, jak obecnie występuje w sieci.

Uwaga! Jeżeli po włączeniu instalacji balkonowej do gniazdka zauważysz wzrost napięcia w sieci (np. w słoneczny dzień), należy sprawdzić wszystkie połączenia między rozdzielnicą budynku a gniazdkiem oraz przekrój przewodu (przekrój przewodów musi być min. 2,5mm²).}
]