Business Insider

[SD_single_about_article
AUTHOR={Business Insider, 2 marca 2021}
IMG={}
LINK-URL={https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/dzieki-fotowoltaice-wysokosc-rachunkow-za-energie-spada-srednio-az-o-65/4ndy3qe?utm_source=l.messenger.com_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2}
TEXT={Z badania przeprowadzonego dla Sunday Polska wynika, że jak do tej pory 3 z 10 ankietowanych właścicieli domów ma zamontowaną instalację fotowoltaiczną.}
]