Polityka prywatności – Facebook Messenger

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 137A. Można się z nami skontaktować mailowo na adres biuro@sundaypolska.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@sundaypolska.pl.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby:

  • udzielić Ci odpowiedzi na zapytanie, które od Ciebie otrzymaliśmy, np. drogą mailową, za pomocą komunikatora lub formularza internetowego, oraz aby podjąć działania zgodnie z Twoim życzeniem (nasz prawnie uzasadniony interes), lub;
  • podjąć dalsze działania na Twoją prośbę zmierzające do zawarcia umowy, której będziesz stroną, np. umowy na instalację systemu fotowoltaicznego.

4. Okres przechowywanie Twoich danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych powyżej celów. Po tym czasie Twoje dane usuwamy lub anonimizujemy. Zasadniczo Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi i wykonania działań zgodnie z Twoim życzeniem. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

5. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane przekazujemy:

  • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z których usług korzystamy, aby efektywnie wykonywać podjęte przez nas działania: obsługa i utrzymanie zasobów IT, w tym oprogramowania CRM, poczty elektronicznej;
  • innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele, o których piszemy powyżej, np.: audytorom, kancelariom prawnym, dostawcy komunikatora internetowego.

6. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

7. Konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem, abyśmy mogli podjąć działania zgodnie z Twoim życzeniem lub zmierzające do zawarcia umowy.

8. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.