FAQ – instalacje fotowoltaiczne

[qa
QUESTION={Ile czasu trwa montaż instalacji fotowoltaicznej dla firmy?}
ANSWER={Czas trwania montażu instalacji fotowoltaicznej dla firmy lub rolnika uzależniony jest od tego, jak duża jest inwestycja, a także od panujących warunków pogodowych, dlatego ustalany jest indywidualnie.}
]

[qa
QUESTION={Czy jeśli za kilka lat będę potrzebował zmienić siedzibę firmy, mogę zabrać ze sobą instalację fotowoltaiczną?}
ANSWER={Istnieje możliwość przeniesienia instalacji fotowoltaicznej, jednak należy wziąć pod uwagę, że może być to nieopłacalne ze względu na konieczność dostosowania instalacji do nowego budynku. Może okazać się, że konieczne będzie zastosowanie zupełnie innego systemu montażowego, okablowania itd. Należy też pamiętać aby demontaż i ponowny montaż zgłosić do OSD i PSP.}
]

[qa
QUESTION={Jakie są warunki otrzymania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną z programu “Czyste Powietrze”?}
ANSWER={Program “Czyste Powietrze” zapewnia dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną w kwocie 15 000 zł dla mikroinstalacji, jednak tylko w przypadku jednoczesnej wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, którego wymagania techniczne zostały określone w programie.}
]

[qa
QUESTION={Jakie dofinansowanie można otrzymać przy inwestycji w instalację fotowoltaiczną z programu “Mój Prąd”?}
ANSWER={Nabór wniosków do V edycji programu „Mój Prąd” rozpoczął się 22 kwietnia 2023 r. i zakończy 31 grudnia 2023 r. Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w V edycji programu „Mój Prąd” wynosi nawet 58 000 złotych. }
]

[qa
QUESTION={Jaka ulga na instalację fotowoltaiczną przysługuje na dom jednorodzinny?}
ANSWER={W przypadku inwestycji w instalację fotowoltaiczną dla domu, możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, rozliczając się z fiskusem korzystając z podatku według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.), według 19 proc. stawki podatku, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga w wysokości do 53 000 zł przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, który jest oddany do użytku, a także opłacany jest od tej nieruchomości podatek. Warunkiem odliczenia w ramach ulgi jest to, żeby dane wydatki nie były wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.}
]

[qa
QUESTION={Na czym polega audyt fotowoltaiczny?}
ANSWER={Audyt fotowoltaiczny polega na przeprowadzeniu krótkiej analizy, podczas której zostanie określone Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną, dopasowana moc instalacji i sprawdzenie możliwości technicznych wykonania montażu. Na tej podstawie doradca dobierze odpowiednie elementy systemu fotowoltaicznego i określi koszt Twojej instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo zebrane zostaną niezbędne informacje aby przygotować zgłoszenie do Zakładu Energetycznego po wykonanym montażu.}
]

[qa
QUESTION={Jak zaplanować inwestycję w instalację fotowoltaiczną przy budowie domu?}
ANSWER={Aby skutecznie zaplanować inwestycję w instalację fotowoltaiczną przy budowie domu, koniecznie przed zakupem działki zorientuj się, czy w jej otoczeniu nie występują wysokie obiekty, które mogą rzucać cień na Twój teren. Dodatkowo, jeżeli planujesz inwestycję na gruncie, sprawdź czy będziesz miał wystarczająco miejsca. Jeśli planujesz inwestycję na dachu, upewnij się, że skierowany będzie na południe – jest to najkorzystniejsza ekspozycja dachu. Dowiedz się także, jaką będzie miał powierzchnię i co będzie się na nim znajdować, aby upewnić się, że instalacja fotowoltaiczna się na nim zmieści. Oszacuj również roczne zużycie energii elektrycznej i przygotuj listę urządzeń, które znajdą się w Twoim nowym domu, aby doradca podczas audytu mógł dopasować instalację do Twoich potrzeb. Aby uniknąć ewentualnych problemów przy odbiorze budynku, najkorzystniej będzie ująć projekt instalacji fotowoltaicznej w projekcie domu.}
]

[qa
QUESTION={Czy nasłonecznienie w Polsce jest wystarczające, aby panele fotowoltaiczne pracowały w 100% efektywnie?}
ANSWER={Średnia roczna ilość energii słonecznej w Polsce to ok. 950-1100 kWh/m2 na rok, dlatego optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja jest w stanie wyprodukować rocznie ok. 1000 kWh z zainstalowanego 1 kW mocy. }
]

[qa
QUESTION={Jaka gwarancja przysługuje na panele fotowoltaiczne i inwerter?}
ANSWER={Gwarancja producentów na sprawność, czyli uzysk energii, paneli fotowoltaicznych wynosi nawet do 25 lat. W przypadku inwertera, gwarancja ta sięga do 10 lat. }
]

[qa
QUESTION={Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga przeglądu/serwisowania?}
ANSWER={Panele fotowoltaiczne, czy nawet sam inwerter, otrzymują od producentów bardzo długą gwarancję, dlatego jedynym kosztem, z jakim możemy się spotkać to okresowe przeglądy, o ile wymagane są do gwarancji. Gdy okres gwarancji minie, serwisu może wymagać jedynie inwerter, te jednak mają gwarancję do 15 lat.}
]

[qa
QUESTION={Czy panele fotowoltaiczne należy czyścić?}
ANSWER={Panele fotowoltaiczne można myć i taką czynność można wykonać samodzielnie. Przed rozpoczęciem mycia, należy uważnie zapoznać się z zasadami czyszczenia, aby przypadkiem nie uszkodzić modułu.}
]

[qa
QUESTION={Czy instalacja fotowoltaiczna na dachu może ulec zniszczeniu?}
ANSWER={Panele fotowoltaiczne wyposażone są w specjalne wzmocnienia z hartowanego szkła z warstwą antyrefleksyjną, dzięki czemu są odporne na warunki atmosferyczne, m.in. grad czy inne ekstremalne warunki środowiskowe.}
]

[qa
QUESTION={Czy panele fotowoltaiczne należy odśnieżać?}
ANSWER={Zalegający na panelach fotowoltaicznych śnieg nie powoduje ich uszkodzenia, a zmniejsza jedynie ilość wyprodukowanej przez instalację energii. Nie zaleca się odśnieżania modułów fotowoltaicznych, jednak w przypadku gdy nastąpi taka konieczność (wymóg konstrukcyjny, wymóg ekonomiczny, inne wymagania zewnętrzne) nie należy w tym celu wykorzystywać środków chemicznych, soli, ciężkich i twardych narzędzi, czy narzędzi o ostrych krawędziach. Odśnieżanie modułów ciężkimi i twardymi przedmiotami może spowodować ich uszkodzenie i/lub spowodować spadek ilości wyprodukowanej energii przez elektrownię fotowoltaiczną. Do odśnieżania najlepiej wykorzystywać jest miotły/zmiotki z miękkim włosiem. W przypadku oblodzenia modułów, nie należy ich skrobać, a zalegającego na nich lodu nie należy rozbijać. Nie należy także polewać powierzchni modułów ciepłą wodą w celu szybkiego odśnieżenia/odlodzenia. }
]

[qa
QUESTION={Czy instalacja fotowoltaiczna działa w przypadku przerwy w dostawie prądu?}
ANSWER={Instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do sieci energetycznej, dlatego w przypadku gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu, instalacja, ze względów bezpieczeństwa, również przestaje działać. Pozwoli to wykonywać prace serwisowe w sieci elektroenergetycznej bez ryzyka porażenia prądem. }
]

[qa
QUESTION={Czy zużyte moduły fotowoltaiczne są utylizowane?}
ANSWER={Temat utylizacji i recyklingu zużytych modułów budzi coraz większe zainteresowanie i jest coraz szerzej dyskutowany, rozwijają się technologie pozwalające na odzyskiwanie znacznej części komponentów. Działają już także organizacje, np. PV CYCLE, które zbierają zużyte moduły i odzyskują ich komponenty do ponownego użycia zgodnie z dyrektywą WEEE z 2014 roku w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Fotowoltaika jest zdecydowanie pro-ekologiczną gałęzią gospodarki, a wszystkie działania w sektorze zmierzają do osiągnięcia statusu branży o obiegu zamkniętym, z maksymalnym wykorzystaniem materiałów odzyskiwanych.}
]

[qa
QUESTION={Czy dach wytrzyma ciężar paneli fotowoltaicznych?}
ANSWER={Standardowa instalacja na budynku jednorodzinnym nie wpływa znacząco na obciążenie dachu, ponieważ cieżar jest rozłożony na pewnej, określonej powierzchni. Jeżeli występują wątpliwości odnośnie nośności dachu, należy skorzystać z pomocy certyfikowanych firm, które dokładnie zweryfikują dopuszczalne obciążenie Twojego dachu. Taka informacja znajduje się również w projekcie Twojego domu. Jest to szczególnie ważne dla dachów płaskich, ponieważ w okresie zimowym istnieje ryzyko zalegania dużej ilości śniegu, co powoduje dodatkowe obciążenie. }
]

[qa
QUESTION={Jak długo będzie działać instalacja fotowoltaiczna?}
ANSWER={Żywotność instalacji fotowoltaicznej szacuje się na 30 lat. }
]

[qa
QUESTION={W jakim czasie OSD przyłącza instalację fotowoltaiczną do sieci?}
ANSWER={Wymiana licznika na dwukierunkowy po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej trwa od 15 do 30 dni, w zależności od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).}
]

[qa
QUESTION={Czy OSD może odmówić przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci?}
ANSWER={Energetyka nie może odmówić przyłączenia instalacji, jeżeli instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. }
]

[qa
QUESTION={Jakie są przeciwskazania do założenia paneli?}
ANSWER={Głównym przeciwskazaniem do inwestycji w instalację fotowoltaiczną jest występowanie dużego zacienienia na terenie posesji, np. poprzez mocne zalesienie lub wysokie budynki stojące w okolicy, brak miejsca na dachu/gruncie, zły stan techniczny konstrukcji i poszycia dachu, zły stan techniczny instalacji elektrycznej, czy niekorzystna orientacja połaci dachowych (kierunek północny).}
]

[qa
QUESTION={Czy instalacja fotowoltaiczna podbija napięcie?}
ANSWER={Poprawnie wykonana instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja elektryczna obiektu nie powinna wpływać mocno na wzrost napięcia. Taki problem może wystąpić po stronie sieci energetycznej, wtedy jednak należy zgłosić to do odpowiedniego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).}
]

[qa
QUESTION={Jaka ulga na instalację fotowoltaiczną przysługuje rolnikowi?}
ANSWER={Rolnicy mają możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej na zakup instalacji fotowoltaicznej w wysokości 25% inwestycji. Ulgę mogą otrzymać zarówno rolnicy ryczałtowi, jak i rozliczający się na zasadzie podatku VAT. Beneficjentami mogą być zatem podatnicy podatku rolnego, w tym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne którzy są:

  • właścicielami gruntów
  • posiadaczami samoistnych gruntów
  • posiadaczami gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa
  • posiadaczami gruntów, które stanowią własność samorządu terytorialnego
  • użytkownikami wieczystych gruntów

Koszt jest rozliczany na podstawie rachunków i faktur, i można go odliczyć od podatku rolnego przez maksymalnie 15 lat. Ulga podatkowa dla rolników przyznawana jest po zakończeniu inwestycji, a warunkiem koniecznym na otrzymanie ulgi podatkowej jest konieczność użytkowania pozyskanej energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego, np. zasilając urządzenia wykorzystywane w rolnictwie oraz służyć do oświetlania budynków gospodarczych, ale nie może być wykorzystywany do zasilania instalacji znajdujących się w domu.}
]