Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 0ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa. Można się z nami skontaktować mailowo na adres biuro@sundaypolska.pl.
 2. Administrator danych osobowych: W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem daneosobowe@sundaypolska.pl.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby:
  • skontaktować się z Tobą telefonicznie i przedstawić naszą ofertę handlową zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą,
  • podjąć ewentualne dalsze działania na Twoją prośbę zmierzające do zawarcia umowy, której będziesz stroną, np. umowy na instalację systemu fotowoltaicznego,
  • zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie naszego tzw. prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Źródło pochodzenia i kategorie Twoich danych osobowych Twoje dane osobowe otrzymamy od GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Możemy przetwarzać Twoje podstawowe dane identyfikacyjne i dane kontaktowe.
 5. Okres przechowywanie Twoich danych Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych powyżej celów. Po tym czasie Twoje dane usuwamy lub anonimizujemy. Zasadniczo Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od momentu ich pozyskania od GRENKELEASING Sp. z o.o., do czasu wykonania działań zgodnie z Twoim życzeniem, wycofania przez Ciebie zgody lub otrzymania od Ciebie żądania usunięcia danych osobowych. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 6. Odbiorcy Twoich danych Twoje dane przekazujemy:
  • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z których usług korzystamy, aby efektywnie wykonywać podjęte przez nas działania: obsługa i utrzymanie zasobów IT, w tym oprogramowania CRM, poczty elektronicznej;
  • innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele, o których piszemy powyżej, np.: audytorom, kancelariom prawnym.
 7. Twoje prawa Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Konsekwencja niepodania danych Podanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem, abyśmy mogli podjąć działania zgodnie z Twoim życzeniem lub zmierzające do zawarcia umowy.
 9. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.