Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób objętych monitoringiem wizyjnym
na terenie inwestycji

  1. Informacje wstępne Na terenie inwestycji prowadzonej przez Sunday Polska Sp. z o.o. zainstalowaliśmy system monitoringu wizyjnego, którego działanie wiąże się z rejestracją obrazu i przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wizerunku osób, czasu i miejsca nagrania.
  2. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa. Można się z nami skontaktować telefonicznie: (+48) 609 711 711, lub mailowo: .
  3. Administrator danych osobowych W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@sundaypolska.pl.
  4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Zainstalowaliśmy system monitoringu wizyjnego, aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na naszym terenie oraz chronić nasze mienie. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Okres przechowywanie Twoich danych Nagrania z rozmów przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i automatycznie usuwamy. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane, aby dochodzić ewentualnych roszczeń lub bronić się przy nimi.
  6. Obszar i zakres monitoringu wizyjnego Monitoring wizyjny obejmuje teren prowadzonej przez na inwestycji. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym zostały oznaczone tablicą informacyjną w postaci graficznej. System monitoringu wizyjnego rejestruje i zapisuje wyłącznie obraz, bez dźwięku, a zarejestrowane obrazy dostępne są przez okres 30 dni.
  7. Odbiorcy Twoich danych Zarejestrowane obrazy przekazujemy profesjonalnym podmiotom ochroniarskim, z którymi współpracujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia. Zarejestrowane obrazy mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, np. policji, prokuraturze, sądom.
  8. Twoje prawa Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.