Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, wobec których prowadzimy działania telemarketingowe.

 1. Administrator danych osobowych
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa. Można się z nami skontaktować mailowo na adres biuro@sundaypolska.pl.

 3. Administrator danych osobowych:
 4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@sundaypolska.pl .

 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania
 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby:

  • prowadzić bezpośrednie działania marketingowe naszych produktów i usług (nasz prawnie uzasadniony interes), w tym wykorzystywać, za Twoją zgodą, Twój numeru telefonu lub adres e-mail, aby kontaktować się z Tobą lub wysyłać Ci informacje handlowe;
  • podjąć dalsze działania na Twoją prośbę zmierzające do zawarcia umowy, której będziesz stroną, np. umowy na instalację systemu fotowoltaicznego;
  • o za Twoją zgodą prowadzić bezpośrednie działania marketingowe produktów i usług naszych partnerów i przekazać im Twoje dane osobowe;
  • o zapewnić możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (nasze prawnie uzasadniony interes) dzięki rejestrowaniu rozmów telefonicznych, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak numer telefonu, treść i czas nagrania czy głos.
 7. Źródło pochodzenia i kategorie Twoich danych osobowych
 8. Twoje dane osobowe mogliśmy pozyskać bezpośrednio od Ciebie lub od naszych partnerów, z którymi stale współpracujemy w wyniku, np.:

  • zakupu od nich rekordów z baz danych;
  • podejmowanych przez nich działań usług telemarketingu, lub;
  • podejmowanych przez nich działań w internecie za pomocą porównywarek ofert lub innych działań akwizycyjnych kierujących na docelowe strony internetowe, na których można zostawić dane kontaktowe.
  Możemy przetwarzać Twoje podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dodatkowe informacje dotyczące Twoich zainteresowań naszymi produktami i Twojej nieruchomości oraz dane zawarte w zarejestrowanych rozmowach telefonicznych, które prowadziliśmy z Tobą bezpośrednio lub za pomocą naszych partnerów. Jeśli jesteś lub byłeś naszym klientem przetwarzamy o Tobie także inne dane związane z obsługą umowy, którą zawarliśmy.

 9. Okres przechowywanie Twoich danych
 10. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia wskazanych powyżej celów. Po tym czasie Twoje dane usuwamy lub anonimizujemy. Zasadniczo Twoje dane, w tym nagrania rozmów telefonicznych, przechowujemy nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu ich pozyskania, do czasu wykonania działań zgodnie z Twoim życzeniem, wycofania przez Ciebie zgody lub otrzymania od Ciebie żądania usunięcia danych osobowych. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

 11. Odbiorcy Twoich danych
 12. Twoje dane przekazujemy:

  • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z których usług korzystamy, aby efektywnie wykonywać podjęte przez nas działania: obsługa i utrzymanie zasobów IT, w tym oprogramowania CRM, platformy call center, poczty elektronicznej;
  • innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele, o których piszemy powyżej, np.: audytorom, kancelariom prawnym, naszym partnerom biznesowym, dla których świadczymy usługi telemarketingu.
 13. Twoje prawa
 14. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 15. Konsekwencja niepodania danych
 16. Jeśli sprzeciwisz się rejestrowaniu rozmowy telefonicznej, nie będziemy jej dalej kontynuować. Podanie lub potwierdzenie Twoich danych osobowych podczas rozmowy telefonicznej jest koniecznym warunkiem, abyśmy mogli podjąć działania zgodnie z Twoim życzeniem lub zmierzające do zawarcia umowy.

 17. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 18. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.