Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób kontaktujących z nami za pomocą Infolinii

 1. Informacje wstępne Informujemy, że wszystkie rozmowy z konsultantami są rejestrowane. Rejestrowanie rozmów wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych takich jak numer telefonu, treść i czas nagrania czy głos.
 2. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa. Można się z nami skontaktować mailowo na adres biuro@sundaypolska.pl.
 3. Administrator danych osobowych: W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@sundaypolska.pl.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby zapewnić możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi na postawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Okres przechowywanie Twoich danych Nagrania z rozmów przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 5 lat i automatycznie usuwamy. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane, aby dochodzić ewentualnych roszczeń lub bronić się przy nimi.
 6. Odbiorcy Twoich danych Twoje dane możemy przekazać:
  • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z których usług korzystamy, aby efektywnie wykonywać podjęte przez nas działania: obsługa i utrzymanie zasobów IT, w tym infolinii, oprogramowania CRM, poczty elektronicznej;
  • innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne, aby osiągnąć cele, o których piszemy powyżej, np.: audytorom, kancelariom prawnym.
 7. Twoje prawa Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Konsekwencja niepodania danych Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub poprzez e-mail.
 9. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) W naszej codziennej pracy wykorzystujemy aplikację Google Workspace i zawarte w niej narzędzia zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystuje aplikacja znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.
 10. Więcej informacji Więcej informacji, o tym jak przetwarzamy dane osobowe, znajduje się na naszej stronie internetowej: https://sundaypolska.pl/polityka-prywatnosci/