Pobierz projekt tablicy informującej o skorzystaniu z dofinansowania „Mój Prąd 3.0”

Beneficjent, który otrzyma dofinansowanie z programu „Mój Prąd 3.0”, zobowiązany jest do umieszczenia takiej informacji w miejscu lokalizacji inwestycji (np. na budynku lub ogrodzeniu).