Jak czytać fakturę za prąd? Przewodnik dla prosumentów posiadających fotowoltaikę

Z roku na rok rachunki za prąd stają się coraz wyższe, co znacząco wpływa na budżet domowy. Na szczęście posiadacze paneli fotowoltaicznych mogą być spokojni. Fotowoltaika obniża koszty zużycia prądu, dzięki temu nie musisz martwić się wysokimi opłatami. Rachunki za prąd przychodzą, ale mają inne składowe niż te, które otrzymują pozostali konsumenci energii. Warto nauczyć się je czytać i rozumieć, a także wiedzieć, co oznaczają poszczególne pozycje. W tym krótkim przewodniku dla prosumentów dowiesz się jak czytać fakturę za prąd.

Kim jest prosument?

Osoby, które zainwestowały w instalacje fotowoltaiczne na dachach swoich domów są prosumentami. Według definicji prosument produkuje na własny użytek, czyli konsumuje to, co sam wytworzy. W przypadku fotowoltaiki jest to energia pochodząca z odnawialnego źródła energii, czyli ze słońca.

Różnice między fakturą prosumencką a rachunkiem za prąd

Faktura prosumencka różni się od zwykłego rachunku za prąd z elektrowni, ponieważ prosument to odbiorca końcowy, który uiszcza tylko opłaty dystrybucyjne. Faktury prosumenckie, w zależności od wybranego dostawcy energii, mogą różnić się wizualnie, ale wszystkie muszą zawierać podsumowanie ilości oraz rozliczenie energii pobranej z sieci i energii wyprodukowanej.

Czy przedsiębiorca również może zostać prosumentem?

Jeszcze do niedawna prosumentem mogła być tylko osoba fizyczna. Od połowy 2019 r. zmieniły się przepisy i prosumentem może zostać również przedsiębiorca. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, prosumentem jest odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii – na własne potrzeby i dzięki mikroinstalacji. Należy tylko pamiętać, że wytwarzanie energii nie może być głównym przedmiotem działalności przedsiębiorcy. Zmiany w przepisach dot. OZE stały się dla wielu przedsiębiorców szansą na obniżenie kosztów działalności firmy.

Jakie dane muszą znaleźć się na fakturze prosumenckiej?

Faktura prosumencka musi zawierać pozycje, które są obowiązkowe niezależnie od wybranego zakładu energetycznego. Dokładna analiza faktury pozwala sprawdzić jaka ilość energii została wyprodukowana, a jaka wykorzystana. Na fakturze prosumenckiej muszą znaleźć się podstawowe dane:

 • dane sprzedawcy oraz odbiorcy,
 • dokładny adres punktu poboru oraz okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura,
 • grupa taryfowa,
 • określenie mocy umownej posiadanych urządzeń elektrycznych,
 • moc instalacji fotowoltaicznej,
 • numer licznika,
 • data odczytu,
 • wskazania bieżące oraz poprzednie dla energii pobranej i wyprodukowanej.

Dla prosumenta najważniejsze pozycje to:

 • ilość zużytej energii – pokazuje zużycie, które było większe od produkcji bieżącej,
 • ilość wyprodukowanej energii – pokazuje ilość wyprodukowanej energii, niezużytej na bieżąco,
 • ilość wprowadzonej energii rozliczonej opustem – pokazuje wartość rozliczeniową z zakładem energetycznym,
 • nadwyżka – pokazuje różnicę pomiędzy wyprodukowaną energią przez fotowaltaikę a ilością energii rozliczoną opustem,
 • wysokość półrocznego rachunku za energię.

Współczynnik ilościowy. Czym jest na fakturze prosumenckiej?

Współczynnik ilościowy na fakturze prosumenckiej przedstawia rozliczenie energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta i wprowadzonej do sieci w stosunku do energii pobranej. Wynik wskazuje, ile kilowatogodzin można odjąć w rozliczeniu w stosunku do energii pobranej. W zależności od mocy instalacji współczynnik wynosi od 0,8 do 0,7. Przy instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddanej do sieci nadwyżki prosument może odebrać 0,8 kWh, a przy instalacji powyżej 10 kW – 0,7 kWh. Pozycję tą można potraktować jako opłatę magazynową.

Co to są opłaty dystrybucyjne?

Opłaty dystrybucyjne to jedyne stałe opłaty, który musi ponieść prosument. Mają na celu pokrycie dostępu do sieci energetycznej, jej utrzymanie oraz koszty odczytu licznika i prac administracyjnych. W skład opłat dystrybucyjnych wchodzi:

 • opłata przesyłowa,
 • jakościowa,
 • przejściowa,
 • opłata OZE (która w 2020 roku wynosi 0 zł).

Wytworzyłem więcej energii niż mogę zużyć. Co mogę zrobić z jej nadmiarem?

Prosument wytwarza energię elektryczną na swoje bieżące potrzeby. Jednak często, szczególnie latem, panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu wytwarzają energię w ilości przewyższającej zapotrzebowanie. Dzięki podłączeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci nadwyżka prądu może być magazynowana przez zakład energetyczny. To daje prosumentowi możliwość wykorzystania jej w późniejszym czasie. W celu rozliczenia się z zakładem energetycznym prosument podpisuje umowę na świadczenie usług dystrybucji rozliczanych fakturą prosumencką. Pomiaru dokonuje dwukierunkowy licznik. Nadwyżki energii są odbierane w postaci opustu w zależności od mocy instalacji. Energia rozliczana jest najczęściej co miesiąc, a magazynowana może być przez rok od dnia odczytu rozliczeniowego.

Magazynowanie energii, a faktura prosumencka

Latem, w związku z silnym nasłonecznieniem, produkcja energii jest duża i często przekracza bieżące potrzeby domowe. Właśnie wtedy powstaje jej nadwyżka. W takiej sytuacji nadwyżka energii przekazywana jest do zakładu energetycznego, który pełni rolę magazynu. Jest magazynowana i czeka na okres zimowy, kiedy produkcja energii jest mniejsza. Rozliczenie energii magazynowej pojawi się na fakturze za kolejny cykl rozliczeniowy.

Faktura prosumencka latem, a zimą – czym się będzie różnić?

Faktury prosumenckie mogą różnić się wartością. Wysokość faktury jest zależna od pory roku i intensywności promieniowania słonecznego. W okresie, w którym nasłonecznienie jest duże – późną wiosną i latem – na fakturze będą widoczne tylko opłaty dystrybucyjne oraz ilości energii zmagazynowanej. Zimą, po wykorzystaniu nadwyżek energii, na rachunku pojawią się kwoty za energię pobraną z sieci.

Instalacja fotowoltaiczna – droga do niższych rachunków za prąd!

Chcesz uwolnić się od wysokich rachunków za prąd? Przejdź razem z Sunday Polska na fotowoltaikę. To nowoczesny sposób na niezależność energetyczną i duże oszczędności na prądzie. Zostając naszym Klientem, nie tylko zaczniesz produkować prąd na własne potrzeby, ale także pozyskasz dotację i ulgę, które pomogą Ci na znacznie szybszy zwrot z inwestycji. Zapoznaj się z naszymi artykułami: Wszystko o dotacji z programu „Mój Prąd” i Instalacja fotowoltaiczna tańsza nawet o ponad 54% – wykorzystaj sposób Pana Michała!